Giáo trình Phân tích hoạt động kinh doanh: Phần 2 - PGS.TS. Bùi Xuân Phong

Phần 2 cuốn giáo trình cung cấp cho người học các kiến thức: Phân tích tình hình tài chính doanh nghiệp, phân tích hiệu quả hoạt động kinh doanh, quyết định phương án hoạt động kinh doanh trên cơ sở thông tin phân tích. Mời các bạn cùng tham khảo.