Giáo trình Phân tích kinh doanh: Phần 1 - PGS.TS. Nguyễn Văn Công

Phần 1 cuốn giáo trình "Phân tích kinh doanh" cung cấp cho người học các kiến thức về 2 chương đầu tiên bao gồm: Cơ sở lý luận của phân tích kinh doanh, phân tích hoạt động kinh doanh. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.