Giáo trình Phân tích kinh doanh: Phần 2 - PGS.TS. Nguyễn Văn Công

Phần 2 cuốn giáo trình "Phân tích kinh doanh" cung cấp cho người học các kiến thức: Phân tích hạt động đầu tư, phân tích hoạt động tài chính, phân tích tình hình tài chính và hiệu quả kinh doanh. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.