Hội đồng hợp tác vùng vịnh - Tổng quan thị trường: Phần 2

Nối tiếp phần 1, phần 2 của tài liệu Hội đồng hợp tác vùng vịnh - Tổng quan thị trường sẽ tiếp tục chia sẻ về các nội dung như: Cơ hội đẩy mạnh xuất khẩu sang các nước thành viên hội đồng hợp tác vùng vịnh, nhu cầu nhập khẩu của thị trường GCC, một số vấn đề cần lưu ý khi giao dịch với đối tác GCC, các địa chỉ cơ quan đại diện ngoại giao Việt Nam tại GCC. Mời các bạn cùng tham khảo để nắm nội dung chi tiết.