Kinh nghiệm đo lường ổn định tài chính tại các quốc gia mới nổi và bài học cho Việt Nam

Bài viết tập trung tìm hiểu kinh nghiệm đo lường ổn định tài chính tại hai nền kinh tế mới nổi trong khu vực là Hàn Quốc và Indonesia, từ đó rút ra một số bài học kinh nghiệm cho Việt Nam trong việc kết hợp hai phương pháp bộ chỉ số và chỉ số tổng hợp để đo lường ổn định tài chính cũng như đưa ra các tiêu chí quan trọng lựa chọn các chỉ số.