Mở rộng thị trường kinh doanh ra nước ngoài - hướng đi mới của các ngân hàng thương mại Việt Nam

Trước yêu cầu của hội nhập kinh tế quốc tế trong lĩnh vực ngân hàng như sự nới lỏng dần bảo hộ của Nhà nước, sự phá bỏ các rào cản thương mại, sự thay đổi liên tục của công nghệ và nhu cầu thực tế của thị trường ngày càng tăng lên, đòi hỏi các Ngân hàng thương mại (NHTM) Việt Nam cần có chiến lược phát triển phù hợp để đứng vững và nâng cao sức cạnh tranh của mình trên thị trường.