Một số xu hướng cạnh tranh phát triển thị trường dịch vụ tài chính - ngân hàng

Một số xu hướng cạnh tranh phát triển thị trường dịch vụ tài chính - ngân hàng bao gồm những nội dung cơ bản như sau: giai đoạn đầu công cuộc đổi mới hoạt động ngân hàng, giai đoạn đầu thực hiện hai đề án cơ cấu lại hệ thống ngân hàng thương mại nhà nước và ngân hàng thương mại cổ phần theo quyết định của chính phủ,... Mời các bạn cùng tham khảo.