Phát triển dịch vụ ngân hàng hiện đại tại ngân hàng thương mại cổ phần đầu tư và phát triển Việt Nam chi nhánh Thái Nguyên

Nghiên cứu này nhằm mục đích chỉ ra sự tác động của những nhân tố ảnh hưởng tới việc phát triển dịch vụ của khách hàng tại ngân hàng thương mại cổ phần Đầu tư và phát triển Việt Nam, chi nhánh Thái Nguyên.