Tài chánh công (Cuốn I): Phần 1

Tài liệu Tài chánh công - Giảng văn dùng trong niên học 1975 (Cuốn 1) - Phần 1 gồm có những nội sung chính sau: Vai trò của chính phủ trong địa hạt tài chánh: Chi tiêu, điều hòa và tài trợ; định nghĩa tài chsinh công; vai trò của ngân khố quốc gia; những tài nguyên riêng biệt của ngân khố; ngân hàng trung ương và nhu cầu tài chính của quốc gia. Mời các bạn cùng tham khảo.