Tài liệu học tập Quản trị kinh doanh quốc tế: Phần 1

Nội dung Tài liệu gồm có 5 chương và được chia thành 2 phần. Phần 1 trang bị cho sinh viên những kiến thức cơ bản sau: Chương 1 tổng quan về quản trị kinh doanh quốc tế; chương 2 quản trị marketing quốc tế; chương 3 quản trị chiến lược kinh doanh quốc tế. Mời các bạn cùng tham khảo.