Tài liệu học tập Thực hành quản trị nhân lực

Nội dung Tài liệu học tập Thực hành quản trị nhân lực bao gồm 13 yêu cầu như sau: Tổng quan về QTNL trong Doanh nghiệp, sự phân chia trách nhiệm quản trị nhân lực trong tổ chức, thực hành phân tích công việc, xây dựng kế hoạch nhân lực trong doanh nghiệp, thực hành các kỹ năng tuyển dụng, thực hành kỹ năng thiết kế chương trình định hướng hội nhập môi trường làm việc mới cho nhân viên,… Mời các bạn cùng tham khảo để biết thêm các nội dung chi tiết.