• Bài giảng Nghị quyết Hội nghị trung ương lần thứ 8, khóa XI – TS. Nguyễn Việt Hùng

  Bài giảng Nghị quyết Hội nghị trung ương lần thứ 8, khóa XI – TS. Nguyễn Việt Hùng

  Bài giảng "Nghị quyết Hội nghị trung ương lần thứ 8, khóa XI" do TS. Nguyễn Việt Hùng biên soạn cung cấp cho người học các kiến thức: Nội dung của hội nghị, đề án "Chiến lược bảo vệ tổ quốc trong tình hình mới", dự báo tình hình thế giới, khu vực và trong nước những năm tới,... Mời các bạn cùng tham khảo.

   59 p fbu 18/04/2016 74 3

 • Bài giảng Lịch sử Đảng bộ thành phố Hồ Chí Minh - Thạch Kim Hiếu

  Bài giảng Lịch sử Đảng bộ thành phố Hồ Chí Minh - Thạch Kim Hiếu

  Bài giảng "Lịch sử Đảng bộ thành phố Hồ Chí Minh" do Thạch Kim Hiếu biên soạn cung cấp cho người học các kiến thức khái quát về lịch sử Đảng bộ thành phố Hồ Chính Minh; truyền thống Đảng bộ và các bài học kinh nghiệm. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

   30 p fbu 18/04/2016 97 3

 • Bài giảng Nguồn lực thành phố Hồ Chí Minh

  Bài giảng Nguồn lực thành phố Hồ Chí Minh

  Bài giảng "Nguồn lực thành phố Hồ Chí Minh" cung cấp các kiến thức giúp người học thấy được những yếu tố tác động, tạo ra nguồn lực phát triển TP.HCM; nhận thức được những đặc điểm, tính chất, vai trò, vị trí của nguồn lực phát triển TP.HCM. Mời các bạn cùng tham khảo.

   43 p fbu 18/04/2016 87 3

 • Bài giảng chuyên đề Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh về trung thực, trách nhiệm; gắn bó với nhân dân; đoàn kết, xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh

  Bài giảng chuyên đề Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh về trung thực, trách nhiệm; gắn bó với nhân dân; đoàn kết, xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh

  Bài giảng chuyên đề "Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh về trung thực, trách nhiệm; gắn bó với nhân dân; đoàn kết, xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh" giới thiệu tới người đọc các Tư tưởng,tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh về trung thực, trách nhiệm, gắn bó với nhân dân, va cuộc vận động học tập và làm theo...

   115 p fbu 18/04/2016 106 3

 • Bài giảng môn Thành phố Hồ Chí Minh học: Bài Lịch sử Sài Gòn - Thành phố Hồ Chí Minh - Thạch Kim Hiếu

  Bài giảng môn Thành phố Hồ Chí Minh học: Bài Lịch sử Sài Gòn - Thành phố Hồ Chí Minh - Thạch Kim Hiếu

  Mục tiêu của bài giảng môn "Thành phố Hồ Chí Minh học: Bài Lịch sử Sài Gòn - Thành phố Hồ Chí Minh" là giúp người học có thể nắm được truyền thống yếu nước, chống ngoại xâm của nhân dân Sài Gòn - TP.Hồ Chí Minh; đặc điểm, vai trò, vị trí của Sài Gòn - TP.Hồ Chí Minh trong lịch sử. Mời các bạn cùng tham khảo.

   99 p fbu 18/04/2016 93 3

 • Bài giảng Xây dựng Đảng - TS. Nguyễn Việt Hùng

  Bài giảng Xây dựng Đảng - TS. Nguyễn Việt Hùng

  Bài giảng "Xây dựng Đảng" cung cấp cho người đọc các nội dung chính của Nghị quyết số 12-NQ/TW ngày 16/01/2012 về một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay và Nghị quyết số 13-NQ/TW ngày 16/01/2012 về xây dựng hệ thống kết cấu hạ tầng đồng bộ nhằm đưa nước ta cơ bản trở thành nước công nghiệp theo hướng hiện đại vào...

   25 p fbu 18/04/2016 82 3

 • Bài tập nhóm môn: Đường lối cách mạng của Đảng cộng sản Việt Nam

  Bài tập nhóm môn: Đường lối cách mạng của Đảng cộng sản Việt Nam

  Nhằm giúp các bạn đang học tập và nghiên cứu môn Đường lối cách mạng của Đảng cộng sản Việt Nam có thêm tài liệu tham khảo, mời các bạn cùng tham khảo bài tập nhóm môn "Đường lối cách mạng của Đảng cộng sản Việt Nam" dưới đây. Nội dung bài tập trình bày về vai trò của Hồ Chí Minh về việc sáng lập Đảng Cộng sản Việt Nam, nội dung...

   50 p fbu 18/04/2016 105 3

 • Bài thuyết trình: Tìm hiểu ASEAN và AFTA

  Bài thuyết trình: Tìm hiểu ASEAN và AFTA

  Bài thuyết trình "Tìm hiểu ASEAN và AFTA" giới thiệu tới người đọc lịch sử ra đời, mục tiêu, nguyên tắc hoạt động, cơ cấu tổ chức, hiến chương mà quan hệ Việt Nam với các tổ chức ASEAN và AFTA. Mời các bạn cùng tham khảo.

   28 p fbu 18/04/2016 90 3

 • Tài liệu tập huấn Đổi mới phương pháp giảng dạy và kiểm tra đánh giá môn Giáo dục Chính trị TCCN năm 2014

  Tài liệu tập huấn Đổi mới phương pháp giảng dạy và kiểm tra đánh giá môn Giáo dục Chính trị TCCN năm 2014

  Nội dung chính của "Tài liệu tập huấn Đổi mới phương pháp giảng dạy và kiểm tra đánh giá môn Giáo dục Chính trị TCCN năm 2014" gồm có 2 phần, phần 1 trình bày một số vấn đề lí luận chung về đổi mới phương pháp dạy học môn Giáo dục Chính trị trong đào tạo trình độ trung cấp chuyên nghiệp, phần 2 là thực hành vận dụng đổi mới phương...

   82 p fbu 18/04/2016 90 3

 • Tài liệu về chính trị học đại cương - GVCC. TS. Nguyễn Quốc Tuấn

  Tài liệu về chính trị học đại cương - GVCC. TS. Nguyễn Quốc Tuấn

  Tài liệu về chính trị học đại cương có kết cấu nội dung gồm 3 chương: Chương 1 trình bày lược khảo lịch sử tư tưởng chính trị, chương 2 giới thiệu về quyền lực chính trị, chương 3 trình bày về hệ thống chính trị,... Mời các bạn cùng tham khảo nội dung tài liệu để nắm bắt nội dung chi tiết.

   71 p fbu 18/04/2016 50 3

 • Đề cương ôn thi môn Tư tưởng Hồ Chí Minh

  Đề cương ôn thi môn Tư tưởng Hồ Chí Minh

  Đề cương ôn thi môn "Tư tưởng Hồ Chí Minh" cung cấp cho các bạn những câu hỏi bài tập tự luận có đáp án về nguồn gốc hình thành tư tưởng Hồ Chí Minh, làm rõ mối quan hệ giữa các nguồn gốc và khẳng định nhân tố có vai trò quan trọng nhất, những sáng tạo của Hồ Chí Minh trong tư tưởng giải phóng dân tộc,...

   19 p fbu 18/04/2016 138 3

 • Câu hỏi bài tập ôn thi Tư tưởng Hồ Chí Minh về văn hóa

  Câu hỏi bài tập ôn thi Tư tưởng Hồ Chí Minh về văn hóa

  Câu hỏi bài tập ôn thi Tư tưởng Hồ Chí Minh về văn hóa giới thiệu đến các bạn một số câu hỏi bài tập có lời giải như: Quan điểm của Hồ Chí Minh về vị trí, vai trò, chức năng của văn hóa, phân tích, làm rõ quan điểm của Hồ Chí Minh về văn hóa giáo dục, văn hóa đời sống,... Hy vọng tài liệu phục vụ hữu ích nhu cầu học tập và ôn thi.

   8 p fbu 18/04/2016 110 3

Hướng dẫn khai thác thư viện số