• Ebook Toàn cầu hóa và phát triển bền vững (sách tham khảo): Phần 2

  Ebook Toàn cầu hóa và phát triển bền vững (sách tham khảo): Phần 2

  Nối tiếp nội dung của phần 1 cuốn sách "Toàn cầu hóa và phát triển bền vững", phần 2 cung cấp cho người đọc các nội dung: Toàn cầu hóa và người lao động ở các nước đang phát triển, quản trị thương mại toàn cầu vì mục tiêu phát triển, toàn cầu hóa và phát triển con người ở Đông Nam Á. Mời các bạn cùng tham khảo.

   274 p fbu 23/02/2016 87 4

 • Ebook Vòng đàm phán Đô-Ha: Nội dung, tiến triển và những vấn đề đặt ra cho các nước đang phát triển (Phần 2)

  Ebook Vòng đàm phán Đô-Ha: Nội dung, tiến triển và những vấn đề đặt ra cho các nước đang phát triển (Phần 2)

  Nối tiếp nội dung của phần 1 cuốn sách "Vòng đàm phán Đô-Ha: Nội dung, tiến triển và những vấn đề đặt ra cho các nước đang phát triển", phần 2 giới thiệu tới người đọc các nội dung: Định hướng điều chỉnh thể chế và chính sách của các nước đang phát triển. Mời các bạn cùng tham khảo.

   102 p fbu 23/02/2016 79 3

 • Ebook Quan hệ Việt Nam - Hoa Kỳ 1994-2010: Phần 1

  Ebook Quan hệ Việt Nam - Hoa Kỳ 1994-2010: Phần 1

  Cuốn sách "Quan hệ Việt Nam - Hoa Kỳ 1994-2010" có kết cấu gồm 3 phần: Phần 1 - Bối cảnh trước bình thường hóa song phương; phần 2 - Việt Nam trong chính sách an ninh mới của Mỹ và tương quan quan hệ Mỹ với Châu Á; phần 3 - Định vị Việt Nam trong chính sách đối ngoại Mỹ sau khủng hoảng kinh tế. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung cuốn sách qua phần...

   171 p fbu 23/02/2016 75 3

 • Ebook Vòng đàm phán Đô-Ha: Nội dung, tiến triển và những vấn đề đặt ra cho các nước đang phát triển (Phần 1)

  Ebook Vòng đàm phán Đô-Ha: Nội dung, tiến triển và những vấn đề đặt ra cho các nước đang phát triển (Phần 1)

  Phàn 1 cuốn sách "Vòng đàm phán Đô-Ha: Nội dung, tiến triển và những vấn đề đặt ra cho các nước đang phát triển" do PGS.TS. Lê Bộ Lĩnh là chủ biên cung cấp cho người đọc các nội dung: Bối cảnh ra đời và mục tiêu của vòng đàm phán Đô-Ha, tiến triển một số vấn đề chủ yếu của chương trình phát triển Đô-Ha. Mời các bạn cùng tham khảo nội...

   147 p fbu 23/02/2016 92 3

 • Ebook Quan hệ Việt Nam - Hoa Kỳ 1994-2010: Phần 2

  Ebook Quan hệ Việt Nam - Hoa Kỳ 1994-2010: Phần 2

  Tiếp nối phần 1, phần 2 cuốn sách "Quan hệ Việt Nam - Hoa Kỳ 1994-2010" của TS. Bùi Thị Phương Lan trình bày định vị Việt Nam trong chính sách đối ngoại Mỹ sau khủng hoảng kinh tế. Tham khảo nội dung ebook để nắm bắt nội dung chi tiết.

   127 p fbu 23/02/2016 102 3

 • Giáo trình Chủ nghĩa xã hội khoa học: Phần 2 - GS.TS. Đỗ Nguyên Phương (chủ biên)

  Giáo trình Chủ nghĩa xã hội khoa học: Phần 2 - GS.TS. Đỗ Nguyên Phương (chủ biên)

  Tiếp nối phần 1, phần 2 Giáo trình Chủ nghĩa xã hội khoa học (dùng cho các trường đại học và cao đẳng) do GS.TS. Đỗ Nguyên Phương chủ biên biên soạn gồm nội dung chương VIII đến chương XIII. Nội dung phần này trình bày các nội dung: Liên minh giữa công nhân, nông dân và tri thức trong thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội,... Mời bạn đọc cùng tham...

   141 p fbu 11/11/2015 103 2

 • Giáo trình Chủ nghĩa xã hội khoa học: Phần 1 - GS.TS. Đỗ Nguyên Phương (chủ biên)

  Giáo trình Chủ nghĩa xã hội khoa học: Phần 1 - GS.TS. Đỗ Nguyên Phương (chủ biên)

  Giáo trình Chủ nghĩa xã hội khoa học (dùng cho các trường đại học và cao đẳng) do GS.TS. Đỗ Nguyên Phương chủ biên biên soạn nhằm đáp ứng nhu cầu học tập môn Chủ nghĩa xã hội khoa học ở trong chương trình giáo dục đại cương dành cho sinh viên các trường đại học, cao đẳng trên cả nước. Giáo trình được chia làm 2 phần. Phần 1 gồm nội dung 7...

   172 p fbu 11/11/2015 93 2

 • Ebook Sổ tay báo cáo viên về Đại hội X Đảng Cộng sản Việt Nam: Phần 1

  Ebook Sổ tay báo cáo viên về Đại hội X Đảng Cộng sản Việt Nam: Phần 1

  Cuốn sách "Sổ tay báo cáo viên về Đại hội X Đảng Cộng sản Việt Nam" được biên soạn nhằm cung cấp cho đội ngũ báo cáo viên, tuyên truyền viên các cấp và bạn đọc quan tâm những thông tin, tư liệu, những nội dung về quan điểm, đường lối được thể hiện trong các văn kiện trình Đại hội lần thứ X của Đảng. Mời các bạn cùng tham khảo nội...

   251 p fbu 11/11/2015 92 3

 • Ebook Đổi mới, chỉnh đốn Đảng, nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của Đảng: Phần 2

  Ebook Đổi mới, chỉnh đốn Đảng, nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của Đảng: Phần 2

  Nối tiếp nội dung của phần 1 cuốn sách "Đổi mới, chỉnh đốn Đảng, nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của Đảng", phần 2 giới thiệu tới người đọc các nội dung: Đảng Cộng sản Việt Nam trong công cuộc đấu tranh giành độc lập dân tộc và xây dựng Chủ nghĩa xã hội, nâng cao chất lượng Đảng viên trong thời kỳ mới,... Mời các...

   318 p fbu 11/11/2015 107 4

 • Ebook Đổi mới, chỉnh đốn Đảng, nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của Đảng: Phần 1

  Ebook Đổi mới, chỉnh đốn Đảng, nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của Đảng: Phần 1

  Phần 1 cuốn sách "Đổi mới, chỉnh đốn Đảng, nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của Đảng" cung cấp cho người đọc các kiến thức về: Học thuyết của Mác - Lênin về Đảng Và xây dựng Đảng, tư tưởng Hồ Chí Minh về Đảng và xây dựng Đảng. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

   265 p fbu 11/11/2015 98 4

 • Ebook Sổ tay báo cáo viên về Đại hội X Đảng Cộng sản Việt Nam: Phần 2

  Ebook Sổ tay báo cáo viên về Đại hội X Đảng Cộng sản Việt Nam: Phần 2

  "Sổ tay báo cáo viên về Đại hội X Đảng Cộng sản Việt Nam" gồm những vấn đề mới và cơ bản trong các văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ X của Đảng, những thông tin, tư liệu về Đảng liên quan trực tiếp đến nội dung được đề cập đến trong các văn kiện Đại Hội, các văn bản chỉ đạo và hướng dẫn công tác báo cáo viên,......

   248 p fbu 11/11/2015 75 3

 • Ebook Mác-Ăngghen, Lênin, Hồ Chí Minh bàn về báo chí xuất bản: Phần 1 - TS. Vũ Duy Thông (chủ biên)

  Ebook Mác-Ăngghen, Lênin, Hồ Chí Minh bàn về báo chí xuất bản: Phần 1 - TS. Vũ Duy Thông (chủ biên)

  Cuốn sách "Mác-Ăngghen, Lênin, Hồ Chí Minh bàn về báo chí xuất bản" có kết cấu được chia làm ba phần: Phần I - C. Mác- Ph.Ăng ghen bàn về báo chí xuất bản, phần II - V.I.Lênin bàn về báo chí, xuất bản, phần III - Tư tưởng Hồ Chí Minh về báo chí, xuất bản. Trong mỗi phần, nhóm biên soạn đã sắp xếp nội dung các đoạn trích theo vấn đề, sau mỗi...

   209 p fbu 21/08/2015 99 3

Hướng dẫn khai thác thư viện số