• Chuyên đề 2: Ngân hàng và quản trị các định chế tài chính

    Chuyên đề 2: Ngân hàng và quản trị các định chế tài chính

    Chuyên đề 2 "Ngân hàng và quản trị các định chế tài chính" giới thiệu đến các bạn những nội dung về ngân hàng trung ương, một viễn cảnh toàn cầu, ngân hàng và cấu trúc cạnh tranh, các hoạt động ngoại bảng của ngân hàng, quản trị rủi ro tín dụng và rủi ro lãi suất,... Đây là tài liệu tham khảo hữu ích cho các bạn chuyên ngành Tài chính - Ngân...

     34 p fbu 21/03/2016 124 3

Hướng dẫn khai thác thư viện số