• Giáo trình Kỹ thuật soạn thảo văn bản pháp luật

    Giáo trình Kỹ thuật soạn thảo văn bản pháp luật

    Nội dung chính của "Giáo trình Kỹ thuật soạn thảo văn bản pháp luật" trình bày khái quát môn học kỹ thuật soạn thảo văn bản pháp luật, soạn thảo văn bản quy phạm pháp luật, soạn thảo văn bản hành chính, kiểm tra xử lý văn bản pháp luật. Mời các bạn tham khảo!

     147 p fbu 28/08/2019 42 0

Hướng dẫn khai thác thư viện số