• Giáo trình Luật Sở hữu trí tuệ Việt Nam (Tái bản năm 2017): Phần 1

  Giáo trình Luật Sở hữu trí tuệ Việt Nam (Tái bản năm 2017): Phần 1

  Giáo trình Luật Sở hữu trí tuệ Việt Nam (Tái bản năm 2017): Phần 1 có nội dung trình bày khái niệm về Luật Sở hữu trí tuệ, quyền tác giả và quyền liên quan, hợp đồng chuyển giao quyền tác giả và quyền liên quan,... Mời các bạn cùng tham khảo.

   104 p fbu 28/02/2021 26 0

 • Giáo trình Kế toán quản trị

  Giáo trình Kế toán quản trị

  (NB) "Giáo trình Kế toán quản trị" trình bày những vấn đề chung về kế toán quản trị; chi phí và phân loại chi phí; phân tích mối quan hệ chi phí – khối lượng – lợi nhuận; chi phí tiêu chuẩn và dự toán sản xuất kinh doanh; đánh giá hàng vốn và định giá bán sản phẩm.

   82 p fbu 28/02/2021 25 0

Hướng dẫn khai thác thư viện số