• Giáo trình Quản trị dịch vụ: Phần 1

  Giáo trình Quản trị dịch vụ: Phần 1

  Giáo trình "Quản trị dịch vụ" được biên soạn nhằm trang bị cho người học có những kiến thức cần thiết của một nhà quản trị kinh doanh dịch vụ trong xu hướng hội nhập kinh tế quốc tế, vận dụng các kiến thức đã học để giải quyết các vấn đề quản lý phát sinh trong quá trình kinh doanh dịch vụ, đồng thời góp phần đào tạo đáp ứng nhu...

   169 p fbu 27/08/2022 25 0

 • Giáo trình Quản trị dịch vụ: Phần 2

  Giáo trình Quản trị dịch vụ: Phần 2

  Giáo trình "Quản trị dịch vụ" được biên soạn nhằm trang bị cho người học có những kiến thức cần thiết của một nhà quản trị kinh doanh dịch vụ trong xu hướng hội nhập kinh tế quốc tế, vận dụng các kiến thức đã học để giải quyết các vấn đề quản lý phát sinh trong quá trình kinh doanh dịch vụ, đồng thời góp phần đào tạo đáp ứng nhu...

   227 p fbu 27/08/2022 22 0

 • Bài giảng Đại số tuyến tính: Phần 1 - Huỳnh Hữu Dinh

  Bài giảng Đại số tuyến tính: Phần 1 - Huỳnh Hữu Dinh

  Bài giảng Đại số tuyến tính: Phần 1, cung cấp cho người học những kiến thức như: Ma trận và định thức; hệ phương trình tuyến tính; Không gian vector. Mời các bạn cùng tham khảo để nắm chi tiết nội dung bài giảng!

   152 p fbu 21/03/2022 50 0

 • Bài giảng Đại số tuyến tính: Phần 2 - Huỳnh Hữu Dinh

  Bài giảng Đại số tuyến tính: Phần 2 - Huỳnh Hữu Dinh

  Tiếp nội dung phần 1, Bài giảng Đại số tuyến tính: Phần 2, cung cấp cho người học những kiến thức như: Ánh xạ tuyến tính; dạng song tuyến tính và dạng toàn phương. Mời các bạn cùng tham khảo để nắm chi tiết nội dung bài giảng!

   82 p fbu 21/03/2022 45 0

 • Ebook Triết học kinh tế trong lí thuyết về công lí của nhà triết học Mỹ - John Rawls: Phần 1

  Ebook Triết học kinh tế trong lí thuyết về công lí của nhà triết học Mỹ - John Rawls: Phần 1

  Cùng nghiên cứu triết học với ebook Triết học kinh tế trong lí thuyết về công lí của nhà triết học Mỹ - John Rawls. Những kết quả nghiên cứu trong cuốn sách sẽ giúp người đọc hiểu hơn triết học phương Tây hiện đại, hiểu bản chất lí thuyết của J. Rawls, từ đó suy ngẫm về những giá trị cũng như những hạn chế của nó để vượt qua. Nội dung...

   119 p fbu 30/10/2021 82 0

 • Ebook Triết học kinh tế trong lí thuyết về công lí của nhà triết học Mỹ - John Rawls: Phần 2

  Ebook Triết học kinh tế trong lí thuyết về công lí của nhà triết học Mỹ - John Rawls: Phần 2

  Phần 2 của ebook Triết học kinh tế trong lí thuyết về công lí của nhà triết học Mỹ - John Rawls giúp bạn đọc có cái nhìn tổng quan về lí thuyết về công lí với vấn đề bình đẳng kinh tế ở Việt Nam hiện nay. Mời các bạn cùng tham khảo để biết thêm nội dung chi tiết!

   94 p fbu 30/10/2021 62 0

 • Giáo trình Toán cao cấp: Phần 1

  Giáo trình Toán cao cấp: Phần 1

  Giáo trình Toán cao cấp: Phần 1 cung cấp cho người học những kiến thức như: Ma trận – Định thức; Hệ phương trình tuyến tính; Không gian vectơ; Phép tính vi phân hàm một biến. Mời các bạn cùng tham khảo!

   128 p fbu 29/10/2021 188 9

 • Giáo trình Toán cao cấp: Phần 2

  Giáo trình Toán cao cấp: Phần 2

  Tiếp nội dung phần 1, Giáo trình Toán cao cấp: Phần 2 cung cấp cho người học những kiến thức như: Tích phân; Phép tính vi phân hàm nhiều biến; Phương trình vi phân. Mời các bạn cùng tham khảo để nắm chi tiết nội dung giáo trình!

   121 p fbu 29/10/2021 93 3

 • Giáo trình Phương pháp nghiên cứu khoa học: Phần 1

  Giáo trình Phương pháp nghiên cứu khoa học: Phần 1

  Giáo trình Phương pháp nghiên cứu khoa học: Phần 1 cung cấp cho người học những kiến thức như: Giới thiệu chung về nghiên cứu khoa học và phương pháp nghiên cứu kinh tế; Tổng quan tình hình nghiên cứu và câu hỏi nghiên cứu; Phát triển khung lý thuyết, khung khái niệm và khung phân tích; Nghiên cứu định lượng: phương pháp khảo sát. Mời các bạn cùng tham...

   55 p fbu 29/10/2021 57 0

 • Giáo trình Phương pháp nghiên cứu khoa học: Phần 2

  Giáo trình Phương pháp nghiên cứu khoa học: Phần 2

  Tiếp nội dung phần 1, Giáo trình Phương pháp nghiên cứu khoa học: Phần 2 cung cấp cho người học những kiến thức như: Thiết kế nghiên cứu tổng thể; Xử lý và phân tích dữ liệu định lượng cho nghiên cứu; Hướng dẫn viết đề cương nghiên cứu và báo cáo nghiên cứu. Mời các bạn cùng tham khảo!

   137 p fbu 29/10/2021 77 0

 • Giáo trình Quy hoạch sử dụng đất: Phần 1

  Giáo trình Quy hoạch sử dụng đất: Phần 1

  Giáo trình Quy hoạch sử dụng đất: Phần 1 cung cấp cho người học những kiến thức như: Cơ sở lý luận của quy hoạch sử dụng đất; Nội dung, phương pháp thực hiện quy hoạch sử dụng đất. Mời các bạn cùng tham khảo để nắm chi tiết nội dung giáo trình!

   113 p fbu 30/09/2021 45 0

 • Giáo trình Quy hoạch sử dụng đất: Phần 2

  Giáo trình Quy hoạch sử dụng đất: Phần 2

  Tiếp nội dung phần 1, Giáo trình Quy hoạch sử dụng đất: Phần 2 cung cấp cho người học những kiến thức như: Quy hoạch sử dụng đất, kế hoạch sử dụng đất ở Việt Nam; Lập quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất ở Việt Nam theo pháp luật hiện hành, xây dựng phương án sử dụng đất, kế hoạch sử dụng đất cấp vi mô theo phương pháp đánh giá nông...

   44 p fbu 30/09/2021 24 0

Hướng dẫn khai thác thư viện số