• Bài giảng Lập trình nâng cao với Java

  Bài giảng Lập trình nâng cao với Java

  Bài giảng Lập trình nâng cao với Java nhằm cung cấp các kiến thức cơ bản cho các bạn sinh viên chuyên ngành về: Kế thừa và đa hình trong Java, xử lý ngoại lệ, bài tập và thảo luận về Case study ATM, thao tác tệp, kiểu Collections, generic trong Java,...

   170 p fbu 31/03/2020 14 1

 • Bài giảng Tin văn phòng: Chương 9 - Trương Xuân Nam

  Bài giảng Tin văn phòng: Chương 9 - Trương Xuân Nam

  Nội dung chính Bài giảng Tin văn phòng: Chương 9 được trình bày như sau: Công thức trong Excel, các loại địa chỉ trong công thức, phép tính và loại dữ liệu, hàm - khái niệm và cách sử dụng, các hàm xử lý thời gian, các hàm xử lý chữ, các hàm toán học.

   30 p fbu 31/03/2020 12 0

 • Bài giảng Tin văn phòng: Chương 10 - Trương Xuân Nam

  Bài giảng Tin văn phòng: Chương 10 - Trương Xuân Nam

  Nội dung chính Bài giảng Tin văn phòng: Chương 10 được trình bày như sau: Các hàm lượng giác, các hàm logic, các hàm xử lý theo điều kiện, các hàm tìm kiếm, các hàm thống kê.

   19 p fbu 31/03/2020 17 0

 • Bài giảng Tin văn phòng: Chương 2 - Trương Xuân Nam

  Bài giảng Tin văn phòng: Chương 2 - Trương Xuân Nam

  Nội dung chính Bài giảng Tin văn phòng: Chương 2 là Giới thiệu Microsoft Word, các thao tác soạn thảo cơ bản, thao tác trên khối văn bản, tab và các thiết lập tab, định dạng văn bản và đoạn, bullets và Numbering.

   18 p fbu 31/03/2020 17 0

 • Bài giảng Tin văn phòng: Chương 12 - Trương Xuân Nam

  Bài giảng Tin văn phòng: Chương 12 - Trương Xuân Nam

  Nội dung chính Bài giảng Tin văn phòng: Chương 12 được trình bày như sau: Giới thiệu về biểu đồ, các bước tạo biểu đồ, điều chỉnh biểu đồ. Mời các bạn cùng tham khảo!

   14 p fbu 31/03/2020 17 0

 • Bài giảng Tin văn phòng: Chương 1 - Trương Xuân Nam

  Bài giảng Tin văn phòng: Chương 1 - Trương Xuân Nam

  Nội dung của Bài giảng Tin văn phòng được trình bày như sau Công nghệ thông tin và máy tính, biểu diễn thông tin trong máy tính, kiến trúc chung của máy tính, phần cứng, phần mềm, các thiết bị ngoại vi thông dụng, phần mềm hỗ trợ gõ tiếng Việt, cách gõ các kí tự tiếng Việt.

   42 p fbu 31/03/2020 11 0

 • Bài giảng Tin văn phòng: Chương 3 - Trương Xuân Nam

  Bài giảng Tin văn phòng: Chương 3 - Trương Xuân Nam

  Nội dung chính Bài giảng Tin văn phòng: Chương 3 là Soạn thảo công thức toán học, chèn ký tự đặc biệt, tìm kiếm và thay thế văn bản, chia văn bản thành nhiều cột, chữ hoa khối lớn, tính năng AutoCorrect, style và đánh mục lục.

   13 p fbu 31/03/2020 17 0

 • Bài giảng Tin văn phòng: Chương 5 - Trương Xuân Nam

  Bài giảng Tin văn phòng: Chương 5 - Trương Xuân Nam

  Nội dung chính Bài giảng Tin văn phòng: Chương 5 gồm các ý sau Quy trình in, tính năng Page Setup, tiêu đề trang, chân trang, khái niệm trộn tài liệu, các bước thực hiện, một số chức năng hữu ích.

   16 p fbu 31/03/2020 18 0

 • Bài giảng Tin văn phòng: Chương 4 - Trương Xuân Nam

  Bài giảng Tin văn phòng: Chương 4 - Trương Xuân Nam

  Nội dung chính Bài giảng Tin văn phòng: Chương 4 là Tạo cấu trúc bảng, định dạng bảng biểu, tính toán trên bảng, sắp xếp dữ liệu trên bảng, vẽ khối hình đơn giản, tạo chữ nghệ thuật, chèn ảnh lên tài liệu.

   16 p fbu 31/03/2020 10 0

 • Bài giảng Tin văn phòng: Chương 8 - Trương Xuân Nam

  Bài giảng Tin văn phòng: Chương 8 - Trương Xuân Nam

  Nội dung chính Bài giảng Tin văn phòng: Chương 8 được trình bày như sau: Giới thiệu phần mềm Excel, các thành phần cơ bản, các thao tác với ô và vùng, một số phím di chuyển nhanh, thao tác với menu ngữ cảnh, nhập liệu và định dạng, một số thủ thuật cần biết.

   16 p fbu 31/03/2020 14 0

 • Bài giảng Tin văn phòng: Chương 13 - Trương Xuân Nam

  Bài giảng Tin văn phòng: Chương 13 - Trương Xuân Nam

  Nội dung chính Bài giảng Tin văn phòng: Chương 13 được trình bày như sau: Khái niệm cơ bản, sắp xếp dữ liệu, lọc dữ liệu, các hàm cơ sở dữ liệu, tổng kết theo nhóm. Mời các bạn cùng tham khảo để nắm chi tiết nội dung của bài giảng!

   22 p fbu 31/03/2020 14 0

 • Bài giảng Tin văn phòng: Chương 14 - Trương Xuân Nam

  Bài giảng Tin văn phòng: Chương 14 - Trương Xuân Nam

  Nội dung chính Bài giảng Tin văn phòng: Chương 14 được trình bày như sau: Một số kiến thức VBA cơ bản, kiểu dữ liệu, khai báo biến, lệnh vào/ra dữ liệu, viết thử một hàm với VBA.

   22 p fbu 31/03/2020 15 0

Hướng dẫn khai thác thư viện số