• Bài giảng Nghiên cứu Marketing: Chương 8 - Nguyễn Thị Minh Hải

  Bài giảng Nghiên cứu Marketing: Chương 8 - Nguyễn Thị Minh Hải

  Bài giảng "Nghiên cứu Marketing - Chương 8: Phân tích dữ liệu" cung cấp các kiến thức giúp người học có thể hiểu được: Các loại phân tích thống kê, kiểm định tương quan, tiến trình phân tích, phân tích Chi-Square, phân tích hồi quy nhị biến,... Mời các bạn cùng tham khảo.

   62 p fbu 23/02/2016 90 2

 • Bài giảng Nghiên cứu Marketing: Chương 6 - Nguyễn Thị Minh Hải

  Bài giảng Nghiên cứu Marketing: Chương 6 - Nguyễn Thị Minh Hải

  Bài giảng "Nghiên cứu Marketing - Chương 6: Phương pháp thu thập dữ liệu" cung cấp các kiến thức giúp người học có thể hiểu được các khái niệm và phương pháp phân loại dữ liệu, dữ liệu thứ cấp, dữ liệu sơ cấp. Mời các bạn tham khảo.

   59 p fbu 23/02/2016 100 2

 • Bài giảng Nghiên cứu Marketing: Chương 9 - Nguyễn Thị Minh Hải

  Bài giảng Nghiên cứu Marketing: Chương 9 - Nguyễn Thị Minh Hải

  Bài giảng "Nghiên cứu Marketing - Chương 9: Phân tích dữ liệu" cung cấp các kiến thức giúp người học có thể hiểu được: Phân tích nhân tố, phân tích cụm, viết báo cáo kết quả nghiên cứu. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

   56 p fbu 23/02/2016 102 2

 • Bài giảng Marketing căn bản – Chương 3: Hệ thống thông tin marketing và nghiên cứu marketing (2015)

  Bài giảng Marketing căn bản – Chương 3: Hệ thống thông tin marketing và nghiên cứu marketing (2015)

  Bài giảng "Marketing căn bản – Chương 3: Hệ thống thông tin marketing và nghiên cứu marketing" cung cấp cho người học các kiến thức: Hệ thống thông tin marketing, nghiên cứu marketing, quy trình nghiên cứu marketing. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

   50 p fbu 23/02/2016 133 2

 • Tổng hợp đề thi trắc nghiệm Marketing căn bản

  Tổng hợp đề thi trắc nghiệm Marketing căn bản

  Tổng hợp đề thi trắc nghiệm Marketing căn bản được chi thành 9 chương với các nội dung chính: Bản chất của Marketing; hệ thống thông tin và nghiên cứu Marketing; môi trường Marketing; hành vi mua của khách hàng;... với mỗi chương bao gồm các câu hỏi khác nhau để các bạn tham khảo. Hy vọng tài liệu là nguồn thông tin hữu ích cho quá trình ôn tập và làm...

   34 p fbu 23/02/2016 155 2

 • Bài giảng Marketing căn bản – Chương 1: Tổng quan về marketing (2015)

  Bài giảng Marketing căn bản – Chương 1: Tổng quan về marketing (2015)

  Bài giảng "Marketing căn bản – Chương 1: Tổng quan về marketing" cung cấp cho người học các kiến thức: Quá trình hình thành và phát triển marketing, định nghĩa marketing, vai trò và chức năng của marketing, quy trình marketing căn bản. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

   55 p fbu 23/02/2016 158 2

 • Bài giảng Marketing căn bản – Chương 2: Môi trường marketing (2015)

  Bài giảng Marketing căn bản – Chương 2: Môi trường marketing (2015)

  Bài giảng "Marketing căn bản – Chương 2: Môi trường marketing" cung cấp cho người học các kiến thức: Khái niệm môi trường marketing, môi trường marketing vĩ mô, môi trường marketing vi mô. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

   61 p fbu 23/02/2016 119 2

 • Bài giảng Marketing căn bản – Chương 4: Hành vi mua của khách hàng (2015)

  Bài giảng Marketing căn bản – Chương 4: Hành vi mua của khách hàng (2015)

  Bài giảng "Marketing căn bản – Chương 4: Hành vi mua của khách hàng" cung cấp cho người học các kiến thức: Thị trường người tiêu dùng và hành vi người tiêu dùng, thị trường tổ chức và hành vi mua tổ chức. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

   78 p fbu 23/02/2016 123 5

 • Lecture Basic Marketing: A global-managerial approach: Chapter 4 - William D. Perreault, E. Jerome McCarthy

  Lecture Basic Marketing: A global-managerial approach: Chapter 4 - William D. Perreault, E. Jerome McCarthy

  When you finish this chapter, you should: Know why company objectives are important in guiding strategic market planning, see how the resources of a firm affect the search for opportunities, know the variables that shape the environment of strategic market planning, know how the different kinds of competitive situations affect strategic planning,...

   17 p fbu 23/02/2016 80 2

 • Lecture Basic Marketing: A global-managerial approach: Chapter 9 - William D. Perreault, E. Jerome McCarthy

  Lecture Basic Marketing: A global-managerial approach: Chapter 9 - William D. Perreault, E. Jerome McCarthy

  In this chapter you will learn: Understand what "product" really means, know the key differences between goods and services, know the differences among the various consumer and business product classes, understand how the product classes can help a marketing manager plan marketing strategies,...

   10 p fbu 23/02/2016 69 2

 • Lecture Basic Marketing: A global-managerial approach: Chapter 3 - William D. Perreault, E. Jerome McCarthy

  Lecture Basic Marketing: A global-managerial approach: Chapter 3 - William D. Perreault, E. Jerome McCarthy

  After studying this chapter you will: Understand why marketing strategy planning involves a process of narrowing down from broad opportunities to a specific target market and marketing mix, know about the different kinds of marketing opportunities, understand why opportunities in international markets should be considered,... Inviting you refer.

   15 p fbu 23/02/2016 81 2

 • Lecture Basic Marketing: A global-managerial approach: Chapter 1 - William D. Perreault, E. Jerome McCarthy

  Lecture Basic Marketing: A global-managerial approach: Chapter 1 - William D. Perreault, E. Jerome McCarthy

  After completing this chapter, students will be able: Know what marketing is and why you should learn about it, understand the difference between micro-marketing and macro-marketing, know why and how macro-marketing systems develop, understand why marketing is crucial to economic development and our global economy,...

   14 p fbu 23/02/2016 58 2

Hướng dẫn khai thác thư viện số