• Ebook Tự do hóa dịch vụ tài chính trong khuôn khổ WTO - Kinh nghiệm các nước: Phần 1

  Ebook Tự do hóa dịch vụ tài chính trong khuôn khổ WTO - Kinh nghiệm các nước: Phần 1

  Cuốn sách tập trung giới thiệu tình hình thực hiện tự do hóa dịch vụ tài chính, các kết quả đạt được, những tồn tại và phạm vi cam kết thực hiện trong khuôn khổ gia nhập WTO của 13 nước: Ấn Độ, Argentina, Brazin, Chile, Đài Loan, Hàn Quốc,... Mời các bạn cùng tham khảo phần 2 cuốn sách.

   129 p fbu 29/09/2020 0 0

 • Ebook Tự do hóa dịch vụ tài chính trong khuôn khổ WTO - Kinh nghiệm các nước: Phần 1

  Ebook Tự do hóa dịch vụ tài chính trong khuôn khổ WTO - Kinh nghiệm các nước: Phần 1

  Cuốn sách "Tự do hóa dịch vụ tài chính trong khuôn khổ WTO - Kinh nghiệm các nước" được biên dịch từ cuốn "Tự do hóa dịch vụ tài chính trong khuôn khổ WTO" của hai tác giả Wendy Dobson và Pierre Jacquet. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

   131 p fbu 29/09/2020 0 0

 • Ebook Các công ty xuyên quốc gia thời hiện đại: Phần 1

  Ebook Các công ty xuyên quốc gia thời hiện đại: Phần 1

  Phần 1 cuốn "Các công ty xuyên quốc gia hiện đại" cung cấp cho người đọc các kiến thức: Khái niệm và sự hình thành các công ty xuyên quốc gia hiện đại, các loại hình công ty xuyên quốc gia. Mời các bạn cùng tham khảo để biết thêm nội dung chi tiết.

   63 p fbu 29/09/2020 0 0

 • Ebook Các công ty xuyên quốc gia thời hiện đại: Phần 2

  Ebook Các công ty xuyên quốc gia thời hiện đại: Phần 2

  Phần 2 cuốn "Các công ty xuyên quốc gia hiện đại" cung cấp cho người đọc các kiến thức: Cắm nhánh ở nước ngoài - đặc trưng cơ bản của các công ty xuyên quốc gia, vai trò của các công ty xuyên quốc gia trong nền kinh tế thế giới. Mời các bạn cùng tham khảo để biết thêm nội dung chi tiết.

   76 p fbu 29/09/2020 0 0

 • Ebook Kỹ năng giải quyết vấn đề trong kinh doanh - 68 phương pháp ra quyết định thông minh: Phần 1

  Ebook Kỹ năng giải quyết vấn đề trong kinh doanh - 68 phương pháp ra quyết định thông minh: Phần 1

  Giải quyết vấn đề là một kỹ năng quan trọng, và nó có thể tạo nên sự thay đổi lớn trong sự nghiệp của bạn. Tại nơi làm việc, vấn đề phát sinh trong quá trình làm việc mỗi ngày. Bạn có thể vừa phải giải quyết vấn đề của khách hàng (nội bộ hoặc bên ngoài), vừa phải hỗ trợ những người khác giải quyết vấn đề hoặc phát hiện các...

   169 p fbu 29/09/2020 0 0

 • Ebook Kỹ năng giải quyết vấn đề trong kinh doanh - 68 phương pháp ra quyết định thông minh: Phần 2

  Ebook Kỹ năng giải quyết vấn đề trong kinh doanh - 68 phương pháp ra quyết định thông minh: Phần 2

  Xuyên suốt tác phẩm, Cotton nói về “các vấn đề trong doanh nghiệp” như một khái niệm nền tảng cho mọi tổ chức. Bất kể bạn làm việc trong lĩnh vực công, tư nhân, từ thiện, doanh nghiệp xã hội hay tổ chức tình nguyện… bạn đều có thể áp dụng linh hoạt các phương pháp được miêu tả trong sách thông qua các hướng dẫn và ví dụ cụ thể. Mời...

   47 p fbu 29/09/2020 0 0

 • Ebook Hướng dẫn giải bài tập toán cơ sở ứng dụng trong phân tích kinh tế: Phần 1

  Ebook Hướng dẫn giải bài tập toán cơ sở ứng dụng trong phân tích kinh tế: Phần 1

  Phần 1 cuốn sách "Hướng dẫn giải bài tập toán cơ sở ứng dụng trong phân tích kinh tế" cung cấp cho người học các kiến thức: Định thức và ma trận, một sổ mô hình tuyến tính dùng trong phân tích kinh tế. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

   61 p fbu 29/09/2020 0 0

 • Ebook Hướng dẫn giải bài tập toán cơ sở ứng dụng trong phân tích kinh tế: Phần 2

  Ebook Hướng dẫn giải bài tập toán cơ sở ứng dụng trong phân tích kinh tế: Phần 2

  Phần 2 cuốn sách "Hướng dẫn giải bài tập toán cơ sở ứng dụng trong phân tích kinh tế" cung cấp cho người học các kiến thức: Ứng dụng của phép tính vi phân, tích phànhàm một biến số trong phân tích kinh tế, ứng dụng của phép tính vi phân hàm nhiềubiến số trong phân tích kinh tế. Mời các bạn cùng tham khảo.

   78 p fbu 29/09/2020 0 0

 • Ebook 5 điểm máu chốt cho đầu tư chứng khoán: Phần 2

  Ebook 5 điểm máu chốt cho đầu tư chứng khoán: Phần 2

  Nối tiếp nội dung phần 1, phần 2 cuốn sách chung cấp cho người đọc các kiến thức: Qui tắc "Biên độ an toàn", đánh giá cơ hội đầu tư, mua đúng giá và trở thành chủ sở hữu, tạo ý tưởng giá trị và xây dựng một danh mục đầu tư độc lập. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

   169 p fbu 29/09/2020 0 0

 • Ebook 5 điểm máu chốt cho đầu tư chứng khoán: Phần 1

  Ebook 5 điểm máu chốt cho đầu tư chứng khoán: Phần 1

  Cuốn sách hướng dẫn nhà đầu tư học cách sử dụng các công cụ để đánh giá các cơ hội đầu tư, liệu đây có phải là công ty tốt để sở hữu, hay là thương vụ đầu tư tốt? Định giá dựa trên cái gì? Làm thế nào để rút ngắn khoảng cách giá và giá trị, các yếu tố xúc tác, các sự kiện giúp giá tăng nhanh hơn. Mời các bạn cùng tham khảo...

   154 p fbu 29/09/2020 0 0

 • Ebook 8 bước thành công - Kinh doanh ngày nay: Phần 1

  Ebook 8 bước thành công - Kinh doanh ngày nay: Phần 1

  Phần 1 cuốn "Kinh doanh ngày nay - 8 bước thành công" cung cấp cho người học các kiến thức 3 bước đầu bao gồm: Tăng cường sự khẩn trương, xây dựng đội ngũ dẫn dắt, chọn đúng tầm nhìn. Mời các bạn cùng tham khảo để biết thêm các nội dung chi tiết.

   101 p fbu 29/09/2020 0 0

 • Ebook 8 bước thành công - Kinh doanh ngày nay: Phần 2

  Ebook 8 bước thành công - Kinh doanh ngày nay: Phần 2

  Phần 1 cuốn "Kinh doanh ngày nay - 8 bước thành công" cung cấp cho người học các kiến thức 5 bước đầu bao gồm: Giao tiếp để đạt đưuọc sự đồng thuận, trao quyền hành động, tạo ra những thắng lợi ngắn hạn, đừng ngừng lại, làm cho thay đổi cắm rễ sâu. Mời các bạn cùng tham khảo để biết thêm các nội dung chi tiết.

   112 p fbu 29/09/2020 0 0

Hướng dẫn khai thác thư viện số