• Ebook Tóm tắt, bài tập và trắc nghiệm Kinh tế vĩ mô: Phần 1

  Ebook Tóm tắt, bài tập và trắc nghiệm Kinh tế vĩ mô: Phần 1

  Kể từ khi chính sách đổi mới được thực hiện ở Việt Nam, môn Kinh tế vĩ mô được đưa vào giảng dạy tại các trường đại học và ngày càng trở nên cần thiết đối với sinh viên các ngành kinh tế. Cuốn "Tóm tắt, bài tập và trắc nghiệm Kinh tế vĩ mô" ra đời nhằm đáp ứng nhu cầu của các bạn sinh viên muốn kiểm tra lại kiến thức về kinh tế...

   86 p fbu 28/12/2021 63 2

 • Ebook Tóm tắt, bài tập và trắc nghiệm Kinh tế vĩ mô: Phần 2

  Ebook Tóm tắt, bài tập và trắc nghiệm Kinh tế vĩ mô: Phần 2

  Ebook Tóm tắt, bài tập và trắc nghiệm Kinh tế vĩ mô: Phần 2 bao gồm các bài tập, bài giải và trắc nghiệm môn Kinh tế vĩ mô. Phần này gồm có 9 chương, bao gồm các nội dung: Khái quát kinh tế vĩ mô, cách tính sản lượng quốc gia, lý thuyết xác định sản lượng quốc gia, tổng và chính sách tài khóa - ngoại thương, tiền tệ - ngân hàng và chính sách...

   176 p fbu 28/12/2021 25 3

 • Ebook Chiến lược định vị người tiêu dùng: Phần 1

  Ebook Chiến lược định vị người tiêu dùng: Phần 1

  Cuốn sách "Chiến lược định vị người tiêu dùng" của 2 tác giả Howard R.Mokowitz và Alex Gofman cung cấp cái nhìn thấu đáo và thiết thực cho giới lãnh đạo kinh doanh, những nguời muốn tạo ra "tổ chức xã hội duy lý" từ chính nhân viên của mình. Cuốn sách đưa ra cách giải quyết những cơ hội mới trong một nền văn hóa có ý thức về rủi ro. Thậm chí,...

   221 p fbu 28/12/2021 14 0

 • Ebook Chiến lược định vị người tiêu dùng: Phần 2

  Ebook Chiến lược định vị người tiêu dùng: Phần 2

  Cuốn sách "Chiến lược định vị người tiêu dùng" đã đưa ra rất nhiều câu chuyện và nghiên cứu thú vị, từ món dưa muối đến chính trị. Chúng ta được làm quen với bà Allison, nàng Lara Croft của thế giới kinh doanh - người tiếp nhận RDE và sử dụng nó để phát triển một doanh nghiệp thành đạt. Dõi theo cuộc phiêu lưu của bà ấy là một hành trình...

   184 p fbu 28/12/2021 13 0

 • Ebook Hỏi - đáp Lịch sử các học thuyết kinh tế: Phần 1

  Ebook Hỏi - đáp Lịch sử các học thuyết kinh tế: Phần 1

  Cuốn sách "Hỏi - đáp Lịch sử các học thuyết kinh tế" gồm 59 câu hỏi và trả lời đề cập đến một số lý thuyết kinh tế của chủ nghĩa trọng thương, trường phái trọng nông, kinh tế chính trị học tư sản cổ điển Anh; phân tích sự kế thừa và phát triển của C. Mác về các lý thuyết kinh tế của kinh tế chính trị học tư sản cổ điển Anh và...

   62 p fbu 28/12/2021 14 0

 • Ebook Hỏi - đáp Lịch sử các học thuyết kinh tế: Phần 2

  Ebook Hỏi - đáp Lịch sử các học thuyết kinh tế: Phần 2

  Phần 2 cuốn "Hỏi - đáp Lịch sử các học thuyết kinh tế" gồm 30 câu hỏi và đáp những nội dung quan điểm của V.I.Lenin về chủ nghĩa tư bản trong nông nghiệp, công nghiệp ở Nga, ruộng đất, xây dựng chủ nghĩa xã hội, NEP,…; những nội dung cơ bản trong lý thuyết của trường phái tân cổ điển, trường phái chính hiện đại và lý thuyết của một số...

   69 p fbu 28/12/2021 15 0

 • Ebook Quản trị nguồn nhân lực: Phần 1

  Ebook Quản trị nguồn nhân lực: Phần 1

  Quyển sách Quản trị nguồn nhân lực được biên soạn với 10 chương nhằm giới thiệu với sinh viên đại học, sau Đại học, MBA, các giảng viên những nội dung then chốt trong Quản trị nguồn nhân lực hiện đại. Sách được chia thành 2 phần, phần 1 gồm 5 chương với những nội dung: Tổng quan về quản trị nguồn nhân lực; quản trị hiệu quả con người,...

   170 p fbu 28/12/2021 14 0

 • Ebook Quản trị nguồn nhân lực: Phần 2

  Ebook Quản trị nguồn nhân lực: Phần 2

  Ebook Quản trị nguồn nhân lực: Phần 2 gồm có những nội dung: Đào tạo và phát triển nguồn nhân lực, quản trị và đánh giá thành quả, chiến lược và thực tiễn lương và phúc lợi, quản trị nguồn nhân lực quốc tế, quan hệ trong công việc. Mời các bạn cùng tham khảo.

   169 p fbu 28/12/2021 16 0

 • Ebook Tiền tệ ngân hàng: Phần 1

  Ebook Tiền tệ ngân hàng: Phần 1

  Cuốn sách Tiền tệ - ngân hàng cung cấp cho bạn đọc một bức tranh bao quát hết toàn bộ các hoạt động liên quan đến tiền tệ và ngân hàng nhằm trang bị cho bạn kiến thức và cơ sở lý luận vững chắc trước khi học các môn nghiệp vụ sau này của các chuyên ngành Tài chính, Ngân hàng, Kế toán và Quản trị Kinh doanh. Cuốn sách được biên soạn 15...

   296 p fbu 28/12/2021 17 0

 • Ebook Tiền tệ ngân hàng: Phần 2

  Ebook Tiền tệ ngân hàng: Phần 2

  Ebook Tiền tệ ngân hàng: Phần 2 gồm có các chương về: Hoạt động thanh toán quốc tế, hoạt động kinh doanh ngoại tệ của ngân hàng, ngân hàng trung ương và nghiệp vụ phát hành tiền, các học thuyết tiền tệ, lạm phát, chính sách tiền tệ quốc gia, những khía cạnh quốc tế của tiền tệ - ngân hàng. Mời các bạn cùng tham khảo.

   216 p fbu 28/12/2021 15 0

 • Ebook Lý luận và thực tiễn Xúc tiến thương mại: Phần 1 - TS. Lê Hoàng Oanh

  Ebook Lý luận và thực tiễn Xúc tiến thương mại: Phần 1 - TS. Lê Hoàng Oanh

  Lý luận và thực tiễn Xúc tiến thương mại: Phần 1 cung cấp cho người học những kiến thức như: Xúc tiến thương mại và vai trò của xúc tiến thương mại trong điều kiện hội nhập kinh tế quốc tế ở Việt Nam; hệ thông cơ quan xúc tiến thương mại; quản lý nhà nước về xúc tiến thương mại; chương trình xúc tiến thương mại quốc gia.

   169 p fbu 28/12/2021 13 0

 • Ebook Lý luận và thực tiễn Xúc tiến thương mại: Phần 2 - TS. Lê Hoàng Oanh

  Ebook Lý luận và thực tiễn Xúc tiến thương mại: Phần 2 - TS. Lê Hoàng Oanh

  Nối tiếp nội dung phần 1, Lý luận và thực tiễn Xúc tiến thương mại: Phần 2 cung cấp cho người học những kiến thức như: Chương trình thương hiệu quốc gia; một số nghiệp vụ xúc tiến thương mại doanh nghiệp cần quan tâm. Mời các bạn cùng tham khảo!

   232 p fbu 28/12/2021 12 0

Hướng dẫn khai thác thư viện số