• Hạn chế tác động tiêu cực của sở hữu chéo đến hoạt động kinh doanh ngân hàng tại Việt Nam

  Hạn chế tác động tiêu cực của sở hữu chéo đến hoạt động kinh doanh ngân hàng tại Việt Nam

  Hệ thống ngân hàng Việt Nam đã có những bước tăng trưởng nhanh về cả số lượng lẫn quy mô và hiệu quả hoạt động, đóng góp tích cực vào sự phát triển kinh tế. Tuy nhiên, sự tăng trưởng đó lại tiềm ẩn nhiều rủi ro đến hệ thống ngân hàng khi có sự gia tăng mạnh mẽ mạng lưới sở hữu chéo giữa các ngân hàng với nhau. Sự phát triển...

   7 p fbu 31/03/2020 1 0

 • Tác động của dịch vụ ngân hàng quốc tế đến hiệu quả hoạt động của các ngân hàng thương mại Việt Nam

  Tác động của dịch vụ ngân hàng quốc tế đến hiệu quả hoạt động của các ngân hàng thương mại Việt Nam

  Cạnh tranh quốc tế trong lĩnh vực tài chính ngân hàng ngày càng gia tăng, yêu cầu cấp bách đặt ra cho các ngân hàng thương mại Việt Nam (NHTMVN) hiện nay là phải phát triển, đa dạng và nâng cao chất lượng các dịch vụ kinh doanh của mình, cả dịch vụ ngân hàng trong nước và dịch vụ ngân hàng quốc tế (DVNHQT).

   10 p fbu 31/03/2020 1 0

 • Một số ngân hàng thương mại yếu kém phải xử lý thời gian qua góc nhìn dưới lăng kính hệ thống kiểm soát nội bộ hiện đại

  Một số ngân hàng thương mại yếu kém phải xử lý thời gian qua góc nhìn dưới lăng kính hệ thống kiểm soát nội bộ hiện đại

  Nghiên cứu này chỉ tổng hợp các thất bại dưới góc nhìn về hệ thống KSNB trong một số ngân hàng thương mại Việt Nam như đã kể trên, dựa theo các tiêu chuẩn của Ủy ban BASLE về giám sát ngân hàng, đồng thời đánh giá khuôn khổ pháp lý về hệ thống KSNB của ngân hàng Nhà Nước Việt Nam và đề xuất một số khuyến nghị đối với hệ...

   7 p fbu 31/03/2020 2 0

 • Nợ xấu ngân hàng và các vấn đề xử lý

  Nợ xấu ngân hàng và các vấn đề xử lý

  Nợ xấu ảnh hưởng rất lớn đến sự phát triển của nền kinh tế cũng như đến sự tồn tại và phát triển của hệ thống ngân hàng. Do vậy, nợ xấu không chỉ là vấn đề của các ngân hàng cần phải giải quyết mà cần có sự chỉ đạo chung của nhà nước. Các ngân hàng cần phải nhận thức đúng về nợ xấu, đồng thời tìm và phân tích được...

   6 p fbu 31/03/2020 1 0

 • Phát triển dịch vụ bancassurance tại ngân hàng nông nghiệp và phát triển nông thôn Việt Nam

  Phát triển dịch vụ bancassurance tại ngân hàng nông nghiệp và phát triển nông thôn Việt Nam

  Bancassurance là loại hình liên kết giữa ngân hàng và doanh nghiệp bảo hiểm đem lại nhiều lợi ích cho công ty bảo hiểm, ngân hàng và khách hàng. Dịch vụ này ra đời và phát triển mạnh tại nhiều nước phát triển, tuy nhiên ở Việt Nam loại hình này mới được triển khai trong những năm gần đây và bước đầu đem lại những kết quả khả quan. Mời...

   9 p fbu 31/03/2020 2 0

 • Thực trạng và một số giải pháp nhằm hạn chế rủi ro hệ thống tài chính tại Việt Nam

  Thực trạng và một số giải pháp nhằm hạn chế rủi ro hệ thống tài chính tại Việt Nam

  Tại Việt Nam, trong gần 7 năm qua, các trục trặc của nền kinh tế đi cùng với sự bất ổn và thiếu lành mạnh của hệ thống tài chính đã xuất hiện, đặc biệt là khu vực ngân hàng. Thật khó để chứng minh rằng khu vực nào là nguyên nhân và khu vực nào là hệ quả của các bất ổn kinh tế - tài chính, song có thể nói rằng các khiếm khuyết kinh tế và...

   11 p fbu 31/03/2020 1 0

 • Ảnh hưởng cấu trúc vốn đến hiệu quả hoạt động của các công ty niêm yết trên thị trường chứng khoán Việt Nam

  Ảnh hưởng cấu trúc vốn đến hiệu quả hoạt động của các công ty niêm yết trên thị trường chứng khoán Việt Nam

  Mục tiêu của nghiên cứu này là xem xét ảnh hưởng của cấu trúc vốn đến hiệu quả hoạt động (HQHĐ) của các công ty niêm yết trên thị trường chứng khoán (TTCK) Việt Nam. Nghiên cứu sử dụng số liệu của 427 công ty niêm yết trên TTCK Việt Nam giai đoạn 2010-2014. Kết quả nghiên cứu cho thấy, trong các biến tỷ lệ nợ ngắn hạn trên tổng tài sản...

   6 p fbu 31/03/2020 0 0

 • Giải pháp nâng cao chất lượng nguồn nhân lực ngành ngân hàng

  Giải pháp nâng cao chất lượng nguồn nhân lực ngành ngân hàng

  Mục tiêu của bài viết này là đánh giá khái quát thực trạng nguồn nhân lực ngành ngân hàng trong giai đoạn vừa qua, tìm ra những nguyên nhân hạn chế, đồng thời đề xuất giải pháp nhằm nâng cao chất lượng nguồn nhân lực ngành ngân hàng trong giai đoạn tới. Mời các bạn cùng tham khảo bài viết.

   7 p fbu 31/03/2020 0 0

 • Tín dụng cho phát triển nông nghiệp, nông thôn tại ngân hàng nông nghiệp và phát triển nông thôn Việt Nam

  Tín dụng cho phát triển nông nghiệp, nông thôn tại ngân hàng nông nghiệp và phát triển nông thôn Việt Nam

  Mục tiêu của nghiên cứu "Tín dụng cho phát triển nông nghiệp, nông thôn tại ngân hàng nông nghiệp và phát triển nông thôn Việt Nam" nhằm đánh giá khái quát thực trạng đầu tư vốn tín dụng cho nông nghiệp, nông thôn tại Agribank, đồng thời đề xuất các giải pháp nhằm mở rộng và nâng cao hiệu quả cho vay trong lĩnh vực này trong thời gian tới.

   9 p fbu 31/03/2020 0 0

 • Phát triển dịch vụ kiều hối tại ngân hàng nông nghiệp và phát triển nông thôn Việt Nam

  Phát triển dịch vụ kiều hối tại ngân hàng nông nghiệp và phát triển nông thôn Việt Nam

  Bài viết "Phát triển dịch vụ kiều hối tại ngân hàng nông nghiệp và phát triển nông thôn Việt Nam" đánh giá khái quát thực trạng phát triển dịch vụ kiều hối tại Agribank, trên cơ sở nguyên nhân hạn chế, tác giả đề xuất giải pháp phát triển dịch vụ này trong thời gian tới.

   9 p fbu 31/03/2020 0 0

 • Tác động của cơ cấu cho vay đến rủi ro tín dụng của các ngân hàng thương mại Việt Nam

  Tác động của cơ cấu cho vay đến rủi ro tín dụng của các ngân hàng thương mại Việt Nam

  Nghiên cứu này kiểm định khi nào tập trung cơ cấu cho vay làm giảm rủi ro tín dụng thông qua sử dụng phương pháp ước lượng GMM cho dữ liệu bảng của mười ngân hàng thương mại Việt Nam trong giai đoạn từ 2009 đến 2016. Điểm mới của nghiên cứu này là tập trung đánh giá tác động của dư nợ từng ngành kinh tế đến rủi ro tín dụng.

   9 p fbu 31/03/2020 1 0

 • Hệ thống mục tiêu chính sách tiền tệ Việt Nam giai đoạn 2006 - 2015

  Hệ thống mục tiêu chính sách tiền tệ Việt Nam giai đoạn 2006 - 2015

  Bài viết này tác giả sẽ phân tích hệ thống mục tiêu chính sách tiền tệ của Việt Nam trong giai đoạn 2006-2015, chỉ ra những hạn chế trong việc lựa chọn các chỉ tiêu như theo đuổi đa mục tiêu, sự thiếu hiệu quả trong lựa chọn mục tiêu như tổng phương tiện thanh toán, tăng trưởng tín dụng, tăng trưởng lượng tiền cơ sở, đồng thời cũng đề...

   12 p fbu 31/03/2020 1 0

Hướng dẫn khai thác thư viện số