• Bài giảng Quản trị tài chính - Chương 5: Lãi suất

  Bài giảng Quản trị tài chính - Chương 5: Lãi suất

  Bài giảng chương 5 đề cập đến lãi suất. Sau khi học xong chương này, người học có thể hiểu được: Các yếu tố hình thành mức lãi suất thị trường, cấu trúc kỳ hạn của lãi suất, tác động của lãi suất đến quyết định kinh doanh. Mời các bạn cùng tham khảo.

   26 p fbu 20/01/2016 98 2

 • Bài giảng Quản trị tài chính - Chương 6: Lượng giá chứng khoán

  Bài giảng Quản trị tài chính - Chương 6: Lượng giá chứng khoán

  Chương 6 trang bị cho người học những kiến thức về lượng giá chứng khoán. Các nội dung chính được trình bày trong chương này gồm có: Sự khác biệt về các loại giá trị, định giá trái phiếu, định giá cổ phiếu thường, định giá công ty,... Mời các bạn cùng tham khảo.

   32 p fbu 20/01/2016 81 2

 • Bài giảng Quản trị tài chính - Chương 8: Phân tích hoà vốn

  Bài giảng Quản trị tài chính - Chương 8: Phân tích hoà vốn

  Chương 8 trình bày những nội dung liên quan đến phân tích hòa vốn như: Chi phí sản xuất kinh doanh, các mô hình phân tích hòa vốn, tác dụng và giới hạn của phân tích hòa vốn. Mời các bạn cùng tham khảo.

   22 p fbu 20/01/2016 78 2

 • Bài giảng Quản trị tài chính - Chương 4: Thời giá tiền tệ

  Bài giảng Quản trị tài chính - Chương 4: Thời giá tiền tệ

  Bài giảng Quản trị tài chính - Chương 4 trình bày về thời giá tiền tệ với các nội dung cụ thể sau: Chuỗi thời gian, khoản tiền đơn, chuỗi tiền tệ cố định, dòng tiền không đều, các kỳ gộp lãi khác ghép năm, ứng dụng. Mời các bạn cùng tham khảo.

   33 p fbu 20/01/2016 72 2

 • Bài giảng Quản trị tài chính - Chương 7: Rủi ro và tỷ suất lợi nhuận

  Bài giảng Quản trị tài chính - Chương 7: Rủi ro và tỷ suất lợi nhuận

  Chương 7 phân tích rủi ro và tỷ suất lợi nhuận trong tài chính. Các nội dung chính của chương này gồm: Sự khác biệt giữa các khái niệm về tỷ suất lợi nhuận, đo lường rủi ro, mô hình CAPM, lý thuyết thị trường vốn. Mời các bạn cùng tham khảo.

   36 p fbu 20/01/2016 83 2

 • Bài giảng Kế toán tài chính III: Chương 2 (tt) - ĐH Kinh tế TP.HCM

  Bài giảng Kế toán tài chính III: Chương 2 (tt) - ĐH Kinh tế TP.HCM

  Chương 2 cung cấp cho người học những hiểu biết về kế toán các khoản phải thu, phải trả nội bộ. Sau khi học xong chương này bạn có thể: Nhận biết các khoản phải thu, phải trả nội bộ; phân loại khoản phải thu, phải trả nội bộ để quản lý chặt chẽ các khoản này; xử lý và ghi nhận vào sổ kế toán các giao dịch trong nội bộ doanh nghiệp;...

   31 p fbu 29/12/2016 65 2

 • Bài giảng Kế toán tài chính III: Chương 2 - ĐH Kinh tế TP.HCM

  Bài giảng Kế toán tài chính III: Chương 2 - ĐH Kinh tế TP.HCM

  Chương 2 - Kế toán các khoản phải thu, phải trả nội bộ. Chương này trình bày những nội dung chính sau: Những vấn đề chung; kế toán phải thu, phải trả nội bộ; thông tin phải thu, phải trả nội bộ trên báo cáo tài chính. Mời các bạn cùng tham khảo.

   31 p fbu 29/12/2016 90 2

 • Bài giảng Kế toán tài chính III: Chương 1 - ĐH Kinh tế TP.HCM

  Bài giảng Kế toán tài chính III: Chương 1 - ĐH Kinh tế TP.HCM

  Chương 1 - Kế toán các khoản đầu tư tài chính (Investments). Sau khi học xong chương này bạn có thể: Giải thích mục đích của hoạt động đầu tư tài chính, giải thích sự khác biệt giữa các loại hình đầu tư tài chính và ảnh hưởng đến BCTC, trình bày phương pháp xử lý các nghiệp vụ đầu tư tài chính theo phương pháp giá gốc trên hệ thống tài...

   107 p fbu 29/12/2016 84 2

 • Bài giảng Kinh doanh ngoại hối: Chương 7 - Trần Thị Hà Trang

  Bài giảng Kinh doanh ngoại hối: Chương 7 - Trần Thị Hà Trang

  Chương 7 "Nghiệp vụ quyền chọn tiền tệ" trong bài giảng Kinh doanh ngoại hối giới thiệu đến các bạn những nội dung về quyền chọn mua và quyền chọn bán tiền tệ, quy ước đồng tiền mua bán, quyền chọn kiểu Mỹ và kiểu Châu âu, ứng dụng của hợp đồng quyền chọn đối với khoản phải thu,... Đây là tài liệu tham khảo hữu ích cho các bạn đang...

   34 p fbu 20/09/2015 66 2

 • Bài giảng Kế toán tài chính II: Chương 8 - ĐH Kinh tế TP.HCM

  Bài giảng Kế toán tài chính II: Chương 8 - ĐH Kinh tế TP.HCM

  Chương 8 - Kế toán công ty cổ phần (Accounting for Shareholders’ Equity). Sau khi nghiên cứu chương này người học có thể: Hiểu khái niệm và cơ cấu hoạt động của công ty cổ phần; hiểu khái niệm và cách phân loại cổ phiếu; ghi nhận các nghiệp vụ liên quan đến phát hành cổ phiếu, mua bán cổ phiếu quỹ, hủy bỏ cổ phiếu, chia cổ tức tại công ty CP;...

   30 p fbu 29/12/2016 69 2

 • Bài giảng Nghiệp vụ ngân hàng thương mại: Chương 1- Vũ Thanh Tùng

  Bài giảng Nghiệp vụ ngân hàng thương mại: Chương 1- Vũ Thanh Tùng

  Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chương 1 "Tổng quan ngân hàng thương mại" trong bài giảng Nghiệp vụ ngân hàng thương mại dưới đây để nắm bắt được những nội dung về khái quát ngân hàng thương mại, các nghiệp vụ ngân hàng thương mại, ảnh hưởng môi trường pháp lý đến hoạt động của ngân hàng thương mại,... Với các bạn đang học Tài...

   19 p fbu 20/09/2015 71 2

 • Bài giảng Kinh doanh ngoại hối: Chương 1,2 - Trần Thị Hà Trang

  Bài giảng Kinh doanh ngoại hối: Chương 1,2 - Trần Thị Hà Trang

  Tổng quan về thị trường ngoại hối, những vấn đề cơ bản trong kinh doanh ngoại hối là những nội dung chính của chương 1 và chương 2 trong bài giảng "Kinh doanh ngoại hối". Mời các bạn cùng tham khảo để có thêm tài liệu phục vụ nhu cầu học tập và nghiên cứu.

   50 p fbu 20/09/2015 81 2

Hướng dẫn khai thác thư viện số