• Bài giảng Nguyên lý kế toán - Nguyễn Thiên Tú

  Bài giảng Nguyên lý kế toán - Nguyễn Thiên Tú

  Nội dung của 6 chương trong bài giảng Nguyên lý kế toán dưới đây giúp người học nắm được một số vấn đề chung của kế toán; bảng cân đối kế toán và báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh; tài khoản và ghi sổ kép; tính giá các đối tượng kế toán; chứng từ và kiểm kê; nguyên lý kế toán và kế toán các quá trình sản xuất kinh doanh chủ yếu....

   151 p fbu 30/06/2015 165 2

 • Bài giảng môn Quản trị chiến lược - ThS. Lê Thị Bích Ngọc

  Bài giảng môn Quản trị chiến lược - ThS. Lê Thị Bích Ngọc

  Bài giảng môn "Quản trị chiến lược" có cấu trúc gồm 6 chương cung cấp cho người học các kiến thức: Tổng quan về quản trị chiến lược; viễn cảnh, sứ mạng và mục tiêu của doanh nghiệp; lợi thế cạnh tranh; chiến lược cấp doanh nghiệp, chiến lược cấp đơn vị kinh doanh và chiến lược chức năng. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

   162 p fbu 20/09/2015 165 3

 • Bài giảng Kế toán ngân hàng: Chương 1 - GV. Hồ Sỹ Tuy Đức

  Bài giảng Kế toán ngân hàng: Chương 1 - GV. Hồ Sỹ Tuy Đức

  Chương 1 Tổng quan kế toán ngân hàng nhằm mục tiêu vận dụng nguyên tắc kế toán cơ bản trong kế toán ngân hàng thương mại. Xử lý kế toán tất cả các nghiệp vụ ngân hàng thương mại cơ bản nhất. Xử lý được các tình huống thực tế khi tiếp cận với công việc tại ngân hàng thương mại. Hiểu và xử lý các giao dịch với ngân hàng tại doanh nghiệp.

   50 p fbu 27/10/2016 164 2

 • Bài giảng Kế toán ngân hàng: Chương 3 - GV. Hồ Sỹ Tuy Đức

  Bài giảng Kế toán ngân hàng: Chương 3 - GV. Hồ Sỹ Tuy Đức

  Bài giảng Kế toán ngân hàng Chương 3 Kế toán huy động vốn nhằm giúp học viên nhận biết và phân biệt được các nguồn vốn huy động của ngân hàng thương mại. Hiểu được các nguyên tắc kế toán áp dụng để hạch toán nghiệp vụ huy động vốn. Nắm bắt phương pháp kế toán nghiệp vụ huy động vốn thường xuyên và phát hành giấy tờ có giá.

   118 p fbu 27/10/2016 161 2

 • Bài giảng Kinh tế tài chính - Kế toán doanh thu, thu nhập khác, chi phí và xác định kết quả kinh doanh

  Bài giảng Kinh tế tài chính - Kế toán doanh thu, thu nhập khác, chi phí và xác định kết quả kinh doanh

  Bài giảng "Kinh tế tài chính - Kế toán doanh thu, thu nhập khác, chi phí và xác định kết quả kinh doanh" cung cấp cho người học các kiến thức: Ứng dụng vào hệ thống tài khoản kế toán, một số lưu ý dưới góc độ thuế, trình bày và công bố thông tin trên BCTC,... Mời các bạn cùng tham khảo.

   17 p fbu 21/03/2016 160 3

 • Bài giảng Lý thuyết tài chính tiền tệ: Chương 1 - ThS. Trần Thùy Linh

  Bài giảng Lý thuyết tài chính tiền tệ: Chương 1 - ThS. Trần Thùy Linh

  Bài giảng Lý thuyết tài chính tiền tệ: Chương 1 Đại cương về tài chính tiền tệ nhằm giới thiệu về các khái niệm tiền tệ, tài chính; bản chất của tiền tệ và tài chính; chức năng của tiền tệ và tài chính...bài giảng hữu ích dành cho sinh viên ngành kinh tế và quản trị kinh doanh.

   32 p fbu 20/01/2017 160 4

 • Bài giảng Nguyên lý Marketing: Chương 1 - Trần Hồng Hải

  Bài giảng Nguyên lý Marketing: Chương 1 - Trần Hồng Hải

  Chương 1 của bài giảng Nguyên lý Marketing trình bày những nội dung tổng quan về Marketing. Các nội dung chính trong chương gồm có: Giới thiệu sự hình thành và phát triển của Marketing, các khái niệm cốt lõi trong Marketing, bản chất của Marketing, vai trò của Marketing đối với các tổ chức và cá nhân, các chức năng cơ bản của Marketing, phân loại Marketing....

   8 p fbu 25/05/2016 159 2

 • Bài giảng Marketing căn bản – Chương 1: Tổng quan về marketing (2015)

  Bài giảng Marketing căn bản – Chương 1: Tổng quan về marketing (2015)

  Bài giảng "Marketing căn bản – Chương 1: Tổng quan về marketing" cung cấp cho người học các kiến thức: Quá trình hình thành và phát triển marketing, định nghĩa marketing, vai trò và chức năng của marketing, quy trình marketing căn bản. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

   55 p fbu 23/02/2016 158 2

 • Bài giảng Quản trị Marketing - ĐH Tài chính Marketing

  Bài giảng Quản trị Marketing - ĐH Tài chính Marketing

  Bài giảng Quản trị Marketing trình bày các nội dung về nền kinh tế mới, khái niệm Marketing, định nghĩa quản trị Marketing; phân tích cơ hội thị trường, nghiên cứu và lựa chọn thị trường mục tiêu, hoạch định chiến lược tiếp thị, hoạch định chương trình Marketing Mix, tổ chức thực hiện và kiểm tra nỗ lực Marketing.

   349 p fbu 30/06/2015 156 2

 • Bài giảng Kế toán ngân hàng - ThS. Nguyễn Thị Diễm Hiền

  Bài giảng Kế toán ngân hàng - ThS. Nguyễn Thị Diễm Hiền

  Bài giảng Kế toán ngân hàng do ThS. Nguyễn Thị Diễm Hiền biên soạn nhằm giúp các bạn hệ thống được kiến thức tổng quan về kế toán ngân hàng; kế toán nghiệp vụ tiền mặt; kế toán nghiệp vụ huy động vốn; kế toán nghiệp vụ cho vay; kế toán nghiệp vụ thanh toán vốn giữa các ngân hàng;... Mời các bạn tham khảo bài giảng để nâng cao kiến thức...

   215 p fbu 21/08/2015 156 3

 • Bài giảng Tài chính doanh nghiệp: Chương 17 - Học viện Tài chính

  Bài giảng Tài chính doanh nghiệp: Chương 17 - Học viện Tài chính

  Bài giảng Tài chính doanh nghiệp - Chương 17 cung cấp các kiến thức về quản trị dòng tiền của doanh nghiệp. Trong chương này sinh viên sẽ tìm hiểu về: Dòng tiền của doanh nghiệp, các yếu tố ảnh hưởng đến dòng tiền của doanh nghiệp, quản trị dòng tiền của doanh nghiệp. Mời tham khảo.

   29 p fbu 20/01/2016 154 2

 • Bài giảng Quản trị tài chính: Chương 1 - Tô Lê Ánh Nguyệt

  Bài giảng Quản trị tài chính: Chương 1 - Tô Lê Ánh Nguyệt

  Bài giảng Quản trị tài chính: Chương 1 Tổng quan do Tô Lê Ánh Nguyệt biên soạn cung cấp cho người học các kiến thức: Bản chất và vai trò tài chính doanh nghiệp, những vấn đề chung của quản trị tài chính, tổ chức tài chính doanh nghiệp.

   32 p fbu 31/12/2017 154 1

Hướng dẫn khai thác thư viện số