• Bài giảng Kế toán nhà nước: Chương 5 - Th.S Văn Thị Quý (ĐH Công nghiệp TP.HCM)

  Bài giảng Kế toán nhà nước: Chương 5 - Th.S Văn Thị Quý (ĐH Công nghiệp TP.HCM)

  Bài giảng Kế toán nhà nước - Chương 5: Kế toán các khoản thanh toán" cung cấp các kiến thức về khái niệm, nguyên tắc hạch toán đối với các khoản thanh toán và kỹ năng phương pháp hạch toán về các khoản phải thu, tạm ứng, cho vay, kinh phí cấp cho đơn vị cấp dưới, nợ phải trả, các khoản phải nộp Nhà nước. Mời các bạn cùng...

   80 p fbu 20/09/2015 146 2

 • Bài giảng Marketing dịch vụ: Chương 3 - TS. Nguyễn Thị Mai Anh

  Bài giảng Marketing dịch vụ: Chương 3 - TS. Nguyễn Thị Mai Anh

  Bài giảng "Marketing dịch vụ - Chương 3: Hệ thống cung ứng dịch vụ - Servuction" cung cấp cho người đọc các kiến thức: Hệ thống cung ứng dịch vụ, các yếu tố của hệ thống cung ứng dịch vụ, một số hệ thống cung ứng dịch vụ. Mời các bạn cùng tham khảo.

   10 p fbu 21/03/2016 146 2

 • Bài giảng Quản trị nguồn nhân lực: Chương 2 - ThS. Trần Hà Triêu Bình

  Bài giảng Quản trị nguồn nhân lực: Chương 2 - ThS. Trần Hà Triêu Bình

  Bài giảng "Quản trị nguồn nhân lực - Chương 2: Hoạch định nguồn nhân lực" cung cấp cho người đọc các kiến thức: Vai trò của hoạch định nguồn nhân lực là gì, phân tích xu hướng phát triển và những thách thức trong lĩnh vực quản trị nguồn nhân lực, lập kế hoạch nguồn nhân lực,... Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

   25 p fbu 18/04/2016 146 2

 • Bài giảng Phân tích kết quả hoạt động kinh doanh - Chương 1: Những vấn đề lý luận cơ bản của PTHĐKD

  Bài giảng Phân tích kết quả hoạt động kinh doanh - Chương 1: Những vấn đề lý luận cơ bản của PTHĐKD

  Chương 1: Những vấn đề lý luận cơ bản của PTHĐKD thuộc Bài giảng Phân tích kết quả hoạt động kinh doanh trình bày các kiến thức về tổng quan về phân tích hoạt động kinh doanh trong DN, các hình thức phân tích hoạt động kinh doanh, các phương pháp cơ bản trong phân tích HĐKD.

   42 p fbu 27/03/2017 146 1

 • Bài giảng Hệ thống thông tin kế toán 1: Chương 1 - Vũ Quốc Thông

  Bài giảng Hệ thống thông tin kế toán 1: Chương 1 - Vũ Quốc Thông

  Bài giảng "Hệ thống thông tin kế toán 1 - Chương 1: Tổng quan về hệ thống thông tin kế toán" giới thiệu cho người học một số kiến thức về nghề kế toán, giải thích tác động CNTT đến hệ thống kế toán, trình bày những nghề nghiệp liên quan, chuẩn bị môi trường kế toán bảng tính.

   29 p fbu 31/08/2017 146 1

 • Bài giảng Nghiên cứu marketing: Phần 1

  Bài giảng Nghiên cứu marketing: Phần 1

  Bài giảng Nghiên cứu marketing do TS. Nguyễn Thị Hoàng Yến và Ths. Hoàng Lệ Chi biên soạn và hiệu chỉnh nhằm phục vụ việc nghiên cứu môn học Nghiên cứu Marekting của sinh viên Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thong với mục tiêu trang bị cho sinh viên những kiến thức và kỹ năng cơ bản nhất về nghiên cứu marketing. Mời các bạn cùng tìm hiểu phần 1...

   41 p fbu 25/05/2016 145 3

 • Bài giảng Lý thuyết tài chính tiền tệ: Chương 4 - ThS. Trần Thùy Linh

  Bài giảng Lý thuyết tài chính tiền tệ: Chương 4 - ThS. Trần Thùy Linh

  Mục tiêu chương 4 Các tổ chức tài chính trung gian thuộc bài giảng Lý thuyết tài chính tiền tệ trình bày về các kiến thức chính: cấu trúc của các trung gian tài chính, chức năng và phạm vi hoạt động của các tổ chức tài chính, các loại hình tổ chức trung gian tài chính trên thế giới và Việt Nam.

   35 p fbu 20/01/2017 145 2

 • Bài giảng Tài chính doanh nghiệp: Chương 5 (tt)

  Bài giảng Tài chính doanh nghiệp: Chương 5 (tt)

  Bài giảng Tài chính doanh nghiệp: Chương 5 - Đầu tư dài hạn có nội dung trình bày khái niệm và phân loại dự án đầu tư, các tiêu chuẩn trong thẩm định dự án, dòng tiền của dự án, lựa chọn dự án loại trừ nhau có đời sống không bằng nhau, chi phí sử dụng vốn của dự án.

   71 p fbu 21/08/2015 144 2

 • Bài giảng Kế toán tài chính: Chương 2 - ĐH Kinh tế TP.HCM

  Bài giảng Kế toán tài chính: Chương 2 - ĐH Kinh tế TP.HCM

  Bài giảng "Kế toán tài chính - Chương 2: Kế toán tiền và các khoản phải thu" cung cấp các kiến thức giúp người học có thể hiểu được khái niệm và cách thức phân loại tiền các khoản tương đương tiền và Nợ phải thu; nắm được các thủ tục KSNB Tiền và các khoản Nợ phải thu;... Mời các bạn cùng tham khảo.

   17 p fbu 31/08/2017 144 1

 • Bài giảng Quản trị chiến lược - GS.TS. Đoàn Thị Hồng Vân

  Bài giảng Quản trị chiến lược - GS.TS. Đoàn Thị Hồng Vân

  Bài giảng "Quản trị chiến lược" trình bày những vấn đề cơ bản về chiến lược và quản trị chiến lược, nghiên cứu môi trường bên ngoài, nghiên cứu môi trường bên trong, hoạch định chiến lược, thực thiện chiến lược, kiểm tra, đánh giá tính hình thực hiện chiến lược, chiến lược cạnh tranh, chiến lược kinh doanh toàn cầu. Mời các bạn...

   221 p fbu 20/09/2015 143 8

 • Bài giảng Kế toán ngân hàng: Chương 1 - ĐH Mở Tp. Hồ Chí Minh

  Bài giảng Kế toán ngân hàng: Chương 1 - ĐH Mở Tp. Hồ Chí Minh

  Chương 1: Tổng quan về kế toán ngân hàng. Sau khi học xong chương này người học có thể: Hiểu được các đặc điểm kinh doanh ngân hàng ảnh hưởng đến kế toán ngân hàng thương mại; mô tả được đối tượng kế toán ngân hàng (Bảng cân đối kế toán & Báo cáo kết quả kinh doanh); nắm được những vấn đề cơ bản về tổ chức công tác kế toán trong...

   9 p fbu 17/08/2016 143 2

 • Bài giảng Chiến lược Marketing - Chương 6: Phân tích cạnh tranh và chiến lược cạnh tranh

  Bài giảng Chiến lược Marketing - Chương 6: Phân tích cạnh tranh và chiến lược cạnh tranh

  Kết cấu chương 6 Phân tích cạnh tranh và chiến lược cạnh tranh thuộc bài giảng Chiến lược Marketing nhằm giúp học viên hiểu cách công ty làm thế nào xác định những đối thủ cạnh tranh chính của mình và xác định chiến lược, xem xét lại làm thế nào công ty thiết kế hệ thống tình báo cạnh tranh.

   40 p fbu 24/06/2017 143 1

Hướng dẫn khai thác thư viện số