• Bài giảng Kế toán tài chính II: Chương 4 - ĐH Kinh tế TP.HCM

  Bài giảng Kế toán tài chính II: Chương 4 - ĐH Kinh tế TP.HCM

  Chương 4 - Kế toán hoạt động đầu tư xây dựng cơ bản. Chương này giúp người học nắm bắt được các nội dung: Tổng quan về đầu tư XDCB tại đơn vị chủ đầu tư; tổ chức kế toán chi phí đầu tư XDCB; nghiệm thu, bàn giao thanh quyết toán vốn đầu tư XDCB và tính giá các loại tài sản hình thành sau khi đầu tư; trình bày thông tin về tình hình đầu...

   20 p fbu 29/12/2016 152 4

 • Bài giảng Lý thuyết tài chính tiền tệ: Chương 2 - ThS. Trần Thùy Linh

  Bài giảng Lý thuyết tài chính tiền tệ: Chương 2 - ThS. Trần Thùy Linh

  Nội dung chương 2 Tổng quan về hệ thống tài chính thuộc bài giảng Lý thuyết tài chính tiền tệ trình bày về các kiến thức chính: vai trò của hệ thống tài chính, cấu trúc của hệ thống tài chính, quan hệ từng bộ phận trong hệ thống tài chính, chính sách điều hành của chính phủ đối với hệ thống tài chính quốc gia.

   19 p fbu 20/01/2017 152 2

 • Bài giảng Quản trị tài chính - Chương 1: Tổng quan

  Bài giảng Quản trị tài chính - Chương 1: Tổng quan

  Bài giảng Quản trị tài chính - Chương 1 giới thiệu tổng quan về quản trị tài chính. Các nội dung chính trong chương này gồm có: Bản chất và vai trò tài chính doanh nghiệp, những vấn đề chung của quản trị tài chính, tổ chức tài chính doanh nghiệp. Mời các bạn cùng tham khảo.

   32 p fbu 20/01/2016 150 3

 • Bài giảng Lý thuyết tài chính - Chương 6: Hệ thống tài chính

  Bài giảng Lý thuyết tài chính - Chương 6: Hệ thống tài chính

  Bài giảng Lý thuyết tài chính - Chương 6 Hệ thống tài chính. Trong chương này gồm các nội dung sau đây: Tổng quan về hệ thống tài chính, phân loại các tài sản tài chính, phân loại các thị trường tài chính, phân loại các trung gian tài chính.

   22 p fbu 24/02/2017 150 1

 • Bài giảng Kinh doanh thương mại - Chương 4: Quản trị bán hàng & dịch vụ khách hàng

  Bài giảng Kinh doanh thương mại - Chương 4: Quản trị bán hàng & dịch vụ khách hàng

  Kết cấu chương 4 Quản trị bán hàng & dịch vụ khách hàng thuộc bài giảng Kinh doanh thương mại trình bày về khái quát về bán hàng, nội dung hoạt động bán hàng, quản trị bán hàng và dịch vụ khách hàng...bài giảng hữu ích dành cho sinh viên ngành quản trị kinh doanh.

   105 p fbu 21/08/2015 149 3

 • Bài giảng Thị trường chứng khoán: Chương 5 - TS. Nguyễn Thị Bích Loan

  Bài giảng Thị trường chứng khoán: Chương 5 - TS. Nguyễn Thị Bích Loan

  Bài giảng "Thị trường chứng khoán - Chương 5: Phân tích chứng khoán" cung cấp cho người học một số khái niệm cơ bản về chứng khoán và phân tích chứng khoán, phân tích cơ bản chứng khoán, phân tích kỹ thuật chứng khoán. Hi vọng đây sẽ là một tài liệu tham khảo hữu ích dành cho các bạn sinh viên theo học các ngành Tài chính - Ngân hàng dùng làm tài...

   22 p fbu 20/09/2015 149 3

 • Bài giảng Kế toán nhà nước: Chương 2 - Th.S Văn Thị Quý (ĐH Công nghiệp TP.HCM)

  Bài giảng Kế toán nhà nước: Chương 2 - Th.S Văn Thị Quý (ĐH Công nghiệp TP.HCM)

  Bài giảng "Kế toán nhà nước - Chương 2: Kế toán vốn bằng tiền và các khoản đầu tư tài chính" cung cấp cho sinh viên các kiến thức: Kế toán tiền mặt, kế toán tiền gửi ngân hàng, kho bạc, kế toán tiền đang chuyển, kế toán đầu tư tài chính ngắn hạn. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết,

   59 p fbu 20/09/2015 149 2

 • Bài giảng Quản trị chất lượng: Chương 6 - Xây dựng hệ thống chất lượng dựa trên ISO 9000

  Bài giảng Quản trị chất lượng: Chương 6 - Xây dựng hệ thống chất lượng dựa trên ISO 9000

  Cùng tìm hiểu các điều khoản của bộ tiêu chuẩn ISO 9001; hệ thống quản lý chất lượng theo ISO 9000; xây dựng áp dụng hệ thống quản lý chất lượng ISO 9001 vào doanh nghiệp;... được trình bày cụ thể trong "Bài giảng Quản trị chất lượng: Chương 6 - Xây dựng hệ thống chất lượng dựa trên ISO 9000".

   23 p fbu 18/04/2016 149 2

 • Bài giảng Tài chính doanh nghiệp: Chương 2 (tt)

  Bài giảng Tài chính doanh nghiệp: Chương 2 (tt)

  Bài giảng Tài chính doanh nghiệp: Chương 2 - Báo cáo tài chính của doanh nghiệp có nội dung trình bày báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh, bảng cân đối kế toán, báo cáo lưu chuyển tiền tệ, báo cáo lợi nhuận giữ lại, xử lý các số liệu trong báo cáo tài chính.

   66 p fbu 21/08/2015 148 4

 • Bài giảng học phần Tài chính doanh nghiệp

  Bài giảng học phần Tài chính doanh nghiệp

  Bài giảng học phần Tài chính doanh nghiệp được biên soạn nhằm cung cấp cho các bạn những kiến thức về tổng quan tài chính doanh nghiệp; chi phí, doanh thu và lợi nhuận; vốn kinh doanh; phân tích và quyết định đầu tư; chi phí sử dụng vốn và cơ cấu nguồn vốn.

   53 p fbu 24/10/2015 148 5

 • Bài giảng Hệ thống thông tin kế toán 1: Chương 3 - Vũ Quốc Thông

  Bài giảng Hệ thống thông tin kế toán 1: Chương 3 - Vũ Quốc Thông

  Mục tiêu của bài giảng "Hệ thống thông tin kế toán 1 - Chương 3: Lập các sổ nhật ký" giới thiệu việc trình bày thông tin theo hình thức nhật ký chung, lập các sổ nhật ký chuyên dùng, lập sổ nhật ký chung. Mời các bạn cùng tham khảo.

   20 p fbu 31/08/2017 148 1

 • Bài giảng Lý thuyết tài chính tiền tệ: Chương 5 - ThS. Trần Thùy Linh

  Bài giảng Lý thuyết tài chính tiền tệ: Chương 5 - ThS. Trần Thùy Linh

  Chương 5 Một số vấn đề cơ bản về lãi suất thuộc bài giảng Lý thuyết tài chính tiền tệ trình bày về các kiến thức chính: hệ thống các loại lãi suất cơ bản và phương pháp đo lường, quan hệ giữa lãi suất và các biến số kinh tế vĩ mô, các vấn đề lãi suất và lãi suất ở Việt Nam.

   22 p fbu 20/01/2017 147 2

Hướng dẫn khai thác thư viện số