• Bài giảng Marketing căn bản – Chương 2: Môi trường marketing (2015)

  Bài giảng Marketing căn bản – Chương 2: Môi trường marketing (2015)

  Bài giảng "Marketing căn bản – Chương 2: Môi trường marketing" cung cấp cho người học các kiến thức: Khái niệm môi trường marketing, môi trường marketing vĩ mô, môi trường marketing vi mô. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

   61 p fbu 23/02/2016 84 2

 • Bài giảng Quản trị nhân lực nâng cao: Chương 1 - TS. Nguyễn Tiến Mạnh

  Bài giảng Quản trị nhân lực nâng cao: Chương 1 - TS. Nguyễn Tiến Mạnh

  Bài giảng Quản trị nhân lực nâng cao: Chương 1 Vai trò của QTNL trong các tổ chức do TS. Nguyễn Tiến Mạnh biên soạn với các nội dung chính được trình bày như sau: Đối tượng, nội dung môn học QTNL, nội dung của môn học QTNL, thực chất của QTNL, các hoạt động chủ yếu của QTNL,..

   15 p fbu 28/02/2018 83 3

 • Bài giảng Kế toán tài chính III: Chương 8 - ĐH Kinh tế TP.HCM

  Bài giảng Kế toán tài chính III: Chương 8 - ĐH Kinh tế TP.HCM

  Chương 8 - Sai sót trong kế toán, thay đổi chính sách kế toán và ước tính kế toán, các sự kiện phát sinh sau ngày kết thúc kỳ kế toán năm. Chương này gồm có những nội dung chính: Sai sót và kế toán ảnh hưởng do điều chỉnh sai sót năm trước, thay đổi chính sách kế toán và kế toán ảnh hưởng của việc áp dụng hồi tố thay đổi chính sách kế toán,...

   31 p fbu 29/12/2016 83 2

 • Bài giảng Phân tích hoạt động tài chính nâng cao

  Bài giảng Phân tích hoạt động tài chính nâng cao

  Bài giảng Phân tích hoạt động tài chính nâng cao trình bày những nội dung sau: Tổng quan về phân tích tài chính doanh nghiệp, nội dung phân tích tài chính doanh nghiệp. Mời các bạn cùng tham khảo để nắm bắt các nội dung chi tiết.

   127 p fbu 20/01/2016 83 2

 • Bài giảng Kế toán tài chính III: Chương 9 - ĐH Kinh tế TP.HCM

  Bài giảng Kế toán tài chính III: Chương 9 - ĐH Kinh tế TP.HCM

  Chương 9 - Tổ chức công tác kế toán trong doanh nghiệp. Chương này cung cấp cho người học kiến thức về nội dung và phương pháp luận tổ chức công tác kế toán trong doanh nghiệp, trên cơ sở đó vận dụng tổ chức công tác kế toán cho phù hợp với từng trường hợp cụ thể trong thực tế.

   27 p fbu 29/12/2016 82 2

 • Bài giảng Quản trị tài chính - Chương 7: Rủi ro và tỷ suất lợi nhuận

  Bài giảng Quản trị tài chính - Chương 7: Rủi ro và tỷ suất lợi nhuận

  Chương 7 phân tích rủi ro và tỷ suất lợi nhuận trong tài chính. Các nội dung chính của chương này gồm: Sự khác biệt giữa các khái niệm về tỷ suất lợi nhuận, đo lường rủi ro, mô hình CAPM, lý thuyết thị trường vốn. Mời các bạn cùng tham khảo.

   36 p fbu 20/01/2016 82 2

 • Bài giảng Tin học ứng dụng ngành kế toán: Chương 2 - Trần Thị Kim Chi

  Bài giảng Tin học ứng dụng ngành kế toán: Chương 2 - Trần Thị Kim Chi

  Bài giảng Tin học ứng dụng ngành kế toán - Chương 2: Microsoft word 2010" trình bày các kiến thức về word basics, common tasks in word (Styles and Themes, formatting pictures, inserting clip art and pictures, text boxes and WordArt,...). Mời các bạn cùng tham khảo.

   204 p fbu 31/03/2018 80 1

 • Bài giảng Quản trị tài chính - Chương 6: Lượng giá chứng khoán

  Bài giảng Quản trị tài chính - Chương 6: Lượng giá chứng khoán

  Chương 6 trang bị cho người học những kiến thức về lượng giá chứng khoán. Các nội dung chính được trình bày trong chương này gồm có: Sự khác biệt về các loại giá trị, định giá trái phiếu, định giá cổ phiếu thường, định giá công ty,... Mời các bạn cùng tham khảo.

   32 p fbu 20/01/2016 80 2

 • Bài giảng Kinh doanh ngoại hối: Chương 1,2 - Trần Thị Hà Trang

  Bài giảng Kinh doanh ngoại hối: Chương 1,2 - Trần Thị Hà Trang

  Tổng quan về thị trường ngoại hối, những vấn đề cơ bản trong kinh doanh ngoại hối là những nội dung chính của chương 1 và chương 2 trong bài giảng "Kinh doanh ngoại hối". Mời các bạn cùng tham khảo để có thêm tài liệu phục vụ nhu cầu học tập và nghiên cứu.

   50 p fbu 20/09/2015 79 2

 • Bài giảng Marketing căn bản - Ôn tập

  Bài giảng Marketing căn bản - Ôn tập

  Bài giảng "Marketing căn bản - Ôn tập" giúp cho người học ôn tập lại toàn bộ kiến thức về môi trường marketing, nghiên cứu marketing, hành vi khách hàng, phân khúc thị trường, lựa chọn thị trường mục tiêu định vị,... Mời các bạn cùng tham khảo.

   73 p fbu 28/07/2017 79 1

 • Bài giảng Kế toán tài chính III: Chương 4 - ĐH Kinh tế TP.HCM

  Bài giảng Kế toán tài chính III: Chương 4 - ĐH Kinh tế TP.HCM

  Chương 4 - Bảng cân đối kế toán. Mục tiêu của chương này nhằm giúp người học nắm được các nội dung sau: Những quy định chung về hệ thống báo cáo tài chính; mục đích, nội dung của bảng cân đối kế toán trong hệ thống báo cáo tài chính; nguyên tắc, cơ sở và phương pháp lập bảng cân đối kế toán, từ đó có thể lập và sử dụng được thông...

   25 p fbu 29/12/2016 79 2

 • Bài giảng Phương pháp kế toán - Chương VII: Kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm

  Bài giảng Phương pháp kế toán - Chương VII: Kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm

  Nội dung chương này trình bày phương pháp kế toán chi phí sản xuất, kế toán tổng hợp chi phí sản xuất và tính giá sản phẩm. Tham khảo nội dung bài giảng để nắm bắt nội dung chi tiết.

   20 p fbu 24/10/2015 79 2

Hướng dẫn khai thác thư viện số