Bài giảng Chứng khoán và thị trường chứng khoán: Chương 3 - ThS. Bùi Huy Tùng

Bài giảng "Chứng khoán và thị trường chứng khoán - Chương 3: Sở giao dịch chứng khoán" cung cấp cho người học các kiến thức: Kháiniệm SGDCK, các hìnhthức sở hữu SGDCK, chức năng SGDCK, tổchức và hoạt động của SGDCK, thành viên của SGDCK,... Mời các bạn cùng tham khảo.