Bài giảng Chứng khoán và thị trường chứng khoán: Chương 5 - ThS. Bùi Huy Tùng

Bài giảng "Chứng khoán và thị trường chứng khoán - Chương 5: Giao dịch chứng khoán" cung cấp cho người học các kiến thức: Hệ thống giao dịch chứng khoán, các giao dịch đặc biệt. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.