Bài giảng Chương 1: Lý luận cơ bản về tài chính – ThS. Nguyễn Anh Tuấn

Bài giảng "Chương 1: Lý luận cơ bản về tài chính" cung cấp cho người học các kiến thức: Tiền đề ra đời và phát triển tài chính, bẩn chất của tài chính, chức năng của tài chính, hệ thống tài chính. Mời các bạn cùng tham khảo.