Bài giảng Digital branding (Xây dựng thương hiệu kỹ thuật số): Bài 4 - Xây dựng thương hiệu trên mạng xã hội (Phần 2)

Bài giảng Digital branding (Xây dựng thương hiệu kỹ thuật số): Bài 4 - Xây dựng thương hiệu trên mạng xã hội (Phần 2) giúp cho các bạn biết được cách xây dựng thương hiệu trên Youtube và xây dựng thương hiệu trên Google +.