Bài giảng Kế toán nhà nước: Chương 1 - Th.S Văn Thị Quý (ĐH Công nghiệp TP.HCM)

Bài giảng "Kế toán nhà nước - Chương 1: Tổng quan về kế toán hành chính sự nghiệp" cung cấp cho người học các kiến thức: Nhiệm vụ và yêu cầu của kế toán đơn vị hành chính sự nghiệp; tổ chức công tác kế toán hành chính sự nghiệp; tổ chức bộ máy kế toán hành chính sự nghiệp. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.