Bài giảng Kế toán tài chính 3: Chương 4 - ThS. Trần Tuyết Thanh

Bài giảng "Kế toán tài chính 3 - Chương 4: Báo cáo kết quả báo cáo kết quả hoạt hoạt động kinh doanh" cung cấp cho người học các kiến thức: Tổng quan về báo cáo kết quả báo cáo kết quả hoạt hoạt động kinh doanh, nguyên tắc lập và trình bày, căn cứ để lập, hướng dẫn lập báo cáo, ý nghĩa thông tin. Mời các bạn cùng tham khảo.