• Bài giảng Nguyên lý kế toán

  Bài giảng Nguyên lý kế toán

  Giáo trình Nguyên lý kế toán được thực hiện biên soạn trên nội dung mới nhất những quy định, chuẩn mực, quy tắc điều chỉnh trong lĩnh vực kế toán và dựa trên những kinh nghiệm thực tế giảng dạy của nhóm tác giả. Với mong muốn cung cấp những kiến thức cơ bản về nghề kế toán, bài giảng đã hệ thống những vấn đề bản chất hạch toán sau...

   165 p fbu 28/08/2021 6 0

 • Bài giảng Kế toán quản trị

  Bài giảng Kế toán quản trị

  Nội dung của Bài giảng Kế toán quản trị là nghiên cứu các phương pháp thu thập, xử lý thông tin phục vụ công tác kế toán quản trị nội bộ trong doanh nghiệp như: phân tích chi phí sản xuất kinh doanh; định giá bán sản phẩm; phân tích mối quan hệ giữa chi phí - khối lượng - lợi nhuận; phân tích các thông tin thích hợp cho việc ra các quyết định trong...

   169 p fbu 28/08/2021 4 0

 • Bài giảng Kế toán tài chính 1: Phần 1

  Bài giảng Kế toán tài chính 1: Phần 1

  Bài giảng Kế toán tài chính 1 là tài liệu học tập và giảng dạy cho sinh viên ngành Kế toán, Kinh tế, Quản trị kinh doanh với những kiến thức chuyên ngành, tạo điều kiện cho các em có các kỹ năng tốt về chuyên ngành kế toán của sinh viên kế toán và các ngành kinh tế khác của trường Đại học Lâm Nghiệp. Nội dung phần 1 gồm có: Kế toán vốn bằng...

   149 p fbu 28/08/2021 11 0

 • Bài giảng Nguyên lý kế toán: Bài 1 - TS. Trần Thế Nữ

  Bài giảng Nguyên lý kế toán: Bài 1 - TS. Trần Thế Nữ

  Bài giảng Nguyên lý kế toán - Bài 1 trình bày về đối tượng, phương pháp và các nguyên tắc kế toán. Chương này giúp người học biết được khái niệm, vai trò của kế toán; biết được các đặc điểm và phân biệt được các đối tượng của kế toán; nắm được yêu cầu thông tin của kế toán và nguyên tắc kế toán.

   37 p fbu 28/07/2021 18 0

 • Bài giảng Nguyên lý kế toán: Bài 2 - TS. Trần Thế Nữ

  Bài giảng Nguyên lý kế toán: Bài 2 - TS. Trần Thế Nữ

  Bài giảng Nguyên lý kế toán - Bài 2: Báo cáo tài chính. Những nội dung chính được trình bày trong bài này gồm có: Hệ thống báo cáo tài chính, yêu cầu lập và trình bày báo cáo tài chính, báo cáo kết quả kinh doanh, bảng cân đối kế toán,... Mời các bạn cùng tham khảo.

   33 p fbu 28/07/2021 13 0

 • Bài giảng Nguyên lý kế toán: Bài 4 - TS. Trần Thế Nữ

  Bài giảng Nguyên lý kế toán: Bài 4 - TS. Trần Thế Nữ

  Bài 4 - Tính giá các đối tượng kế toán. Chương này giúp sinh viên hiểu sự cần thiết của tính giá các đối tượng kế toán; hiểu rõ các nguyên tắc và qui định về tính giá các đối tượng kế toán; hiểu rõ trình tự tính giá các đối tượng kế toán; vận dụng tính giá các đối tượng kế toán cơ bản. Mời các bạn cùng tham khảo.

   26 p fbu 28/07/2021 9 0

 • Bài giảng Nguyên lý kế toán: Bài 3 - TS. Trần Thế Nữ

  Bài giảng Nguyên lý kế toán: Bài 3 - TS. Trần Thế Nữ

  Bài 3 Tài khoản và kế toán kép. Những nội dung chính được trình bày trong bài này gồm có: Tài khoản kế toán là gì? Đặc điểm của tài khoản kế toán, kết cấu chung của tài khoản, tài khoản xác định kết quả kinh doanh, ghi chép trên tài khoản kế toán, định khoản kế toán,... Mời các bạn cùng tham khảo.

   47 p fbu 28/07/2021 11 0

 • Bài giảng Nguyên lý kế toán: Bài 5 - TS. Trần Thế Nữ

  Bài giảng Nguyên lý kế toán: Bài 5 - TS. Trần Thế Nữ

  Bài 5 Kế toán một số quá trình hoạt động kinh doanh. Những nội dung chính được trình bày trong bài này gồm có: Kế toán quá trình mua hàng, kế toán quá trình sản xuất, kế toán quá trình tiêu thụ và xác định kết quả kinh doanh. Mời các bạn cùng tham khảo.

   12 p fbu 28/07/2021 12 0

 • Giáo trình Kế toán tài chính: Phần 1

  Giáo trình Kế toán tài chính: Phần 1

  Phần 1 giáo trình Kế toán tài chính cung cấp cho người học các kiến thức tổng quan về kế toán tài chính, kế toán tiền và các khoản phải thu, kế toán hàng tồn kho, kế toán tài sản cố định, kế toán các khoản đầu tư tài chính. Mời các bạn cùng tham khảo.

   155 p fbu 20/05/2021 70 1

 • Giáo trình Kế toán tài chính: Phần 2

  Giáo trình Kế toán tài chính: Phần 2

  Phần 2 của giáo trình Kế toán tài chính cung cấp cho người học các kiến thức: Kế toán nợ phải trả, kế toán vốn chủ sở hữu; kế toán doanh thu, thu nhập khác, chi phí và xác định kết quả kinh doanh; hệ thống báo cáo tài chính. Mời các bạn cùng tham khảo.

   177 p fbu 20/05/2021 57 1

 • Giáo trình Nguyên lý kế toán: Phần 1

  Giáo trình Nguyên lý kế toán: Phần 1

  Giáo trình Nguyên lý kế toán được biên soạn trên tinh thần kế thừa và phát huy những ưu điểm của một số giáo trình nguyên lý kế toán, phù hợp với đặc điểm người học, đặc biệt là các sinh viên vùng trung du miền núi. Cách trình bày của giáo trình dễ hiểu, từ đơn giản đến phức tạp, từ ngữ thông dụng. Để người học dễ học tập, nghiên...

   129 p fbu 20/05/2021 44 0

 • Giáo trình Nguyên lý kế toán: Phần 2

  Giáo trình Nguyên lý kế toán: Phần 2

  Giáo trình Nguyên lý kế toán - Phần 2 gồm có 4 chương, cung cấp cho người học những kiến thức cơ bản về: Kế toán các quá trình kinh doanh chủ yếu; các phương pháp kiểm tra số liệu kế toán; sổ kế toán, kỹ thuật ghi sổ và hình thức kế toán; tổ chức bộ máy kế toán ở đơn vị kinh tế cơ sở. Mời các bạn cùng tham khảo.

   113 p fbu 20/05/2021 42 0

Hướng dẫn khai thác thư viện số