Bài giảng Kinh doanh điện tử: Chương 3 - ThS. Trịnh Hoài Nam

Bài giảng cung cấp cho người học các kiến thức: Con đường phát triển marketing cá nhân, so sách các phương tiện truyền thông, mô hình phát triển khách hàng trực tuyến, hoạt động xúc tiến trên mạng Internet, triển vọng của marketing trực tuyến.