Bài giảng Kinh doanh điện tử: Chương 6 - ThS. Trịnh Hoài Nam

Mục tiêu của bài giảng là giúp người học có thể mô tả được các mô hình hệ thống thanh toán điện tử, giải thích được quy trình hoạt động của các hệ thống thanh toán điện tử. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.