Bài giảng Kinh doanh điện tử: Chương 8 - ThS. Trịnh Hoài Nam

Bài giảng cung cấp cho người học các kiến thức: Tổng quan về thương mại di động, ứng dụng trên thiết bị di động, xu hướng thương mại di động, triển khai thương mại di động, triển vọng thương mại di động tại Việt Nam. Mời các bạn cùng tham khảo.