Bài giảng Marketing căn bản - Chiến lược chiêu thị

Bài giảng "Marketing căn bản - Chiến lược chiêu thị" cung cấp các kiến thức giúp người học có thể: Hiểu được vai trò của thông tin marketing, biết các nhân tố ảnh hưởng đến hoạt động chiêu thị, hiểu được các bước trong việc phát triển một chiến dịch truyền thông hiệu quả,... Mời các bạn cùng tham khảo.