Bài giảng Marketing căn bản: Chương 3 - Phạm Thị Thanh Hương

Bài giảng "Marketing căn bản - Chương 3: Phân tích môi trường marketing của doanh nghiệp" cung cấp cho người đọc các kiến thức: Tính cần thiết của việc phân tích môi trường marketing, phân tích các môi trường vĩ mô, phân tích đối thủ cạnh tranh, thiết kế các chiến lược Marketing. Mời các bạn cùng tham khảo.