Bài giảng Marketing căn bản: Chương 7 - Phạm Thị Thanh Hương

Bài giảng "Marketing căn bản - Chương 7: Chính sách giá" cung cấp cho người đọc các kiến thức: Thuật ngữ giá, các cân nhắc khi định giá sản phẩm, quy trình xác định giá cơ sở (giá ban đầu), các chiến lược giá, chủ động thay đổi giá và phản ứng trước những thay đổi về giá. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.