Bài giảng Marketing căn bản: Chương 9 - Phạm Thị Thanh Hương

Bài giảng "Marketing căn bản - Chương 9: Chính sách xúc tiến bán" cung cấp cho người đọc các kiến thức: Các thành phần hỗn hợp truyền thông marketing, thiết kế chương trình xúc tiến bán tổng hợp, thiết kế chương trình quảng cáo hiệu quả, các hình thức xúc tiến bán. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.