Bài giảng Marketing căn bản: Chương 9 - ThS. Dương Thị Ngọc Liên

Bài giảng "Marketing căn bản - Chương 9: Chiến lược truyền thông" cung cấp cho người học các kiến thức: Tổng quan về truyền thông marketing, quảng cáo, khuyến mãi, giao tiếp bán hàng, quan hệ công chúng. Mời các bạn cùng tham khảo.