Bài giảng Marketing căn bản - Môi trường marketing

Bài giảng "Marketing căn bản - Môi trường marketing" cung cấp cho người học các kiến thức: Phân tích môi trường vĩ mô, phân tích môi trường vi mô, phân tích môi trường nội bộ, phân tích SWOT, phân tích BCG,... Mời các bạn cùng tham khảo.