Bài giảng Marketing căn bản - Phân khúc thị trường chọn thị trường mục tiêu định vị

Bài giảng "Marketing căn bản - Phân khúc thị trường chọn thị trường mục tiêu định vị" cung cấp cho người học các kiến thức: Phân khúc thị trường, lựa chọn thị trường, định vị sản phẩm trên thị trường. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.