Bài giảng Marketing căn bản - Trần Thị Trường Nhung

Bài giảng Marketing căn bản do Trần Thị Trường Nhung biên soạn gồm 7 chương được trình bày như sau: Nhập môn marketing, nghiên cứu thị trường, chính sách sản phẩm, chính sách giá, chính sách phân phối, chính sách chiêu thị.