Bài giảng Marketing căn bản - Tuần 1: Giới thiệu môn học và tổng quan về marketing

Bài giảng "Marketing căn bản - Tuần 1: Giới thiệu môn học và tổng quan về marketing" cung cấp cho người học các kiến thức: Giới thiệu môn học, lịch sử ra đời và phát triển của marketing, khái niệm marketing và các khái niệm liên quan,... Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.