Bài giảng Marketing cơ bản: Chương 2 - Nguyễn Tiến Dũng

Bài giảng Marketing cơ bản - Chương 2 trình bày hệ thống thông tin marketing, quá trình nghiên cứu marketing và dự báo nhu cầu. Thông qua chương này người học có thể biết được hệ thống ghi chép nội bộ, hệ thống tình báo marketing, hệ thống nghiên cứu marketing; biết xác định mục tiêu nghiên cứu, lập kế hoạch nghiên cứu, thu thập dữ liệu, phân tích dữ liệu và viết báo cáo và thuyết trình kết quả;... Mời các bạn cùng tham khảo.