Bài giảng Marketing dịch vụ: Chương 5 - TS. Nguyễn Thị Mai Anh

Bài giảng "Marketing dịch vụ - Chương 5: Chất lượng dịch vụ" cung cấp cho người đọc các kiến thức: Các khoảng cách dịch vụ, kỳ vọng của khách hàng đối với DV, cảm nhận của KH đối với DV, khắc phục sự cố. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.