Bài giảng Marketing ngân hàng: Chuyên đề 3 - Học viện Ngân hàng

Bài giảng Marketing ngân hàng - Chuyên đề 3 trình bày những nghiên cứu môi trường kinh doanh của ngân hàng. Trong chương này sẽ phân tích môi trường kinh doanh bên ngoài và phân tích về nội lực ngân hàng: Phân tích SWOT. Mời các bạn cùng tham khảo để nắm bắt các nội dung chi tiết.