Bài giảng Marketing quốc tế: Chương 2 - Môi trường marketing quốc tế

Chương 2 - Môi trường marketing quốc tế. Chương này gồm có những nội dung chính sau đây: Khái niệm và cấu trúc môi trường marketing quốc tế, môi trường quốc gia, môi trường quốc tế. Mời các bạn cùng tham khảo để nắm bắt các nội dung chi tiết.