Bài giảng Quản trị marketing: Chương 2 - ThS. Nguyễn Tiến Dũng

Bài giảng Quản trị marketing - Chương 2 trang bị cho người học những hiểu biết về xây dựng chiến lược và kế hoạch marketing. Các nội dung chính được trình bày trong chương này gồm có: Giới thiệu về lập kế hoạch, hoạch định chiến lược kinh doanh cấp tổng công ty, lập kế hoạch marketing chiến lược, lập kế hoạch marketing chiến thuật. Mời các bạn cùng tham khảo.